Snitträntorna för bolån i mars

Bolåneräntorna har förändrats kraftigt på kort tid. Dessutom är räntorna för korta och längre bindningstider som erbjuds nu närmast på samma nivå. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för mars som nu har publicerats.

Landshypotek Banks kunder som under förra månaden tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 5 års bindningstid, gjorde det i snitt till en ränta på 3,94 %. Näst lägsta snitträntan hos Landshypotek i mars var det för lån med bindningstiderna 3 månader som landade på 3,98 %.

I slutet av mars gick Landshypotek mot strömmen av ständiga höjningar på marknaden, då banken sänkte sina bolåneräntor på bindningstiderna 2–10 år med 0,15–0,25 procentenheter.

Se Landshypotek Banks aktuella snitträntor.

Under hösten och början av det nya året har Landshypotek även utmanat med bättre sparräntor. Den senaste höjningen gjordes i mitten av mars. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,60 %. Kontona har inga bindningstider och räntan gäller inte från en viss volym, utan redan från första sparkronan.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken har vuxit snabbare än marknaden också inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se