Idag sänker Landshypotek räntorna för bolån med 1 och 2 års bindningstid

Den största sänkningen gör Landshypotek på 1-årsräntan som sänks med 0,10 procentenheter medan 2-årsräntan sänks med 0,05.

Under hösten sänkte Landshypotek räntorna ett flertal gånger. Idag sänker banken bolåneräntorna för lån med 1- och 2-års bindningstid.

– I höstas gjorde vi flera sänkningar av våra bundna räntor i takt med att de längre marknadsräntorna gick ner. De längre räntorna fortsätter också vara på en lägre nivå än den rörliga, och vi märker att fler kunder är intresserade av att passa på att binda. Med dagens sänkningar på två populära bindningstider hoppas vi än bättre kunna möta det ökade intresset, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se