Landshypotek Banks bokslutskommuniké januari – december 2023: Starkt årsresultat ger trygghet i osäker tid

Vinterlandskap lantgrd

Med den goda utvecklingen för kunderna och tillväxten på marknaderna de senaste åren skapar Landshypotek Bank trygghet för kunderna också i en tid av ökad osäkerhet. Banken har blivit betydligt större under de senaste åren och rörelseresultatet på 636 miljoner kronor är det bästa i bankens historia. Det visar bokslutet för 2023 som presenteras idag den 7 februari.

 

Under året har Landshypotek stärkt sin position på marknaden för finansiering av jord- och skogsfastigheter, fortsatt vara det trygga valet för medvetna bolånekunder samt fortsatt utmana på sparamarknaden. Tillväxten i utlåningen har avstannat, men banken har fortsatt att växa på marknaden för hushållssparande. Med bankens fina kundstock, tidigare års utlåningstillväxt och inlåningstillväxt gör Landshypotek sitt bästa resultat någonsin, med 636 miljoner kronor (548) på helåret.

 

– 2023 har varit ett exceptionellt år i världen och i världsekonomin vilket givetvis påverkat oss. På avsvalnande lånemarknader har vi fokuserat på att skapa trygghet och vara nära kunderna i denna osäkra tid. Vi verkar inte i kvartalsekonomin, utan har en långsiktighet i vår affär och ett syfte som är helt fokuserat på att över tid göra skillnad för kunder och på marknaden. Det goda resultatet är en följd av att vi blivit en större och bättre bank för allt fler kunder de senaste åren, inom både låna och spara. Resultatet ger oss trygghet i vår fortsatta utveckling för kunderna framöver. Det behövs in i ett fortsatt osäkert 2024, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Landshypotek Bank visar ett starkt räntenetto på 1,2 miljarder kronor (1,1). Banken har en kundstock med god kreditkvalitet och god kontroll på kostnaderna, på 589 miljoner kronor (551), som möjliggör nödvändig utveckling och personaltillväxt. Banken har inga kreditförluster som påverkar resultatet negativt.  

 

– Årets fina resultat tar vi med oss för att bygga ytterligare stabilitet och utvecklingskraft. Det möjliggör också en fin utdelning till våra ägare, lånekunderna inom jord och skog, i den cirkulära affärsmodell som Landshypotek har, säger Per Lindblad.

 

Bankens överskott går tillbaka till Landshypotek Ekonomiska Förening, där alla kunder som lånar till jord- och skogsfastigheter, äger banken. Med resultatet har bankstyrelsen beslutat att lämna det högsta koncernbidraget hittills i historien på 263 miljoner kronor (197) till den ekonomiska föreningen. Det möjliggör bland annat utdelning till varje medlem och är därmed ett starkt bidrag till det svenska jord- och skogsbruket. Utdelningen fastställer den ekonomiska föreningen efter våren Regionmöten och slutligt på Föreningsstämman i maj.

 

I bokslutskommunikén går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

 

Hela rapporten bifogas. 

 

Delårsrapporten i korthet:

 

Januari – december 2023

jämfört med januari – december 2022

 

 • Rörelseresultatet uppgår till 636 (548) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 1 230 (1087) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 589 (551) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkar resultatet med +5 (+4) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (105,6) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,1 (23,5) mdkr 

 

Oktober – december 2023

jämfört med juli – september 2023

 

 • Rörelseresultatet uppgår till 126 (176) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 302 (299) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 164 (124) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkar resultatet med -1 (-1) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (104,7) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,1 (29,5) mdkr.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 08.00 CEST.

 

 

För ytterligare kommentarer och information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare och verkar över hela landet.