Landshypotek lanserar trygghetsförsäkring för bolånekunder

I en tid med ökad osäkerhet efterfrågar allt fler ökad trygghet. Nu lanserar Landshypotek Bank en trygghetsförsäkring för bolånekunder.

Bolånekunder i Landshypotek Bank har nu möjlighet att teckna ett försäkringsskydd som tar hand om lånekostnaderna i händelse av arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall.

– Ett låneskydd kan vara ett bra sätt att skapa ökad trygghet i sitt liv. Vi utvecklas ständigt för att förbättra för kunderna och kan nu erbjuda en efterfrågad trygghetslösning. Vårt låneskydd minskar risken för att man behöver flytta om man till exempel skulle bli arbetslös eller sjukskriven, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Med Landshypotek Låneskydd kan nu bolånekunder hos Landshypotek försäkra ett belopp motsvarande en bolånekostnad på upp till 15 000 kronor per månad, som försäkringen betalar ut i ersättning om den försäkrade drabbas av något som gör att hen förlorar sin förvärvsinkomst. Försäkringen ersätter kunden med det belopp som kunden väljer att försäkra.

Landshypotek Låneskydd gäller ända till 70-års ålder, vilket är unikt på marknaden för den här typen av försäkringar, och den omfattar också om kunden skulle få ett inkomstbortfall på grund av psykisk ohälsa.

I ett första steg öppnar Landshypotek nu försäkringen för bolånekunder, men banken planerar även för att utvidga den till kunder med lån till sitt boende på lantbruksfastighet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.