Landshypoteks snitträntor i december: Fler väljer bundna räntor

De längre bolåneräntorna gick under slutet av 2023 ned kraftigt och fler kunder väljer nu att binda sina räntor. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för december som nu har publicerats.

Landshypoteks snitträntor för december visar att räntan på bolån med längre bindningstid gick ned väsentligt, och banken ser nu att fler kunder väljer att binda sina bolån, särskilt på 2-årsräntan, som i december snittade på 3,87 %. Kunder som i december tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 3 och 4 års bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 3,58 % och 3,39 %. Snittet för den korta 3-månadersräntan var närmast oförändrad jämfört med november.

Under hösten gjorde Landshypotek flera sänkningar av räntor med längre bindningstider. Den senaste sänkningen i slutet av december var bankens fjärde på drygt en månad. Redan i början av november sänkte banken flera bundna bolåneräntor, och efter Riksbankens besked i slutet av november om att lämna styrräntan oförändrad sänkte Landshypotek räntorna i än större utsträckning och då även på 1-åringen.

– Vi har sett att våra räntesänkningar under hösten börjar få verklig effekt ute hos kunderna och att fler kunder också väljer att binda sina lån. Det är en spännande utveckling nu på bolånemarknaden där vi har varit snabba att följa marknadens förändring och därmed gjort väsentliga sänkningar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek ser kontinuerligt över räntorna utifrån bankens upplåningskostnader, marknadsläget och möjligheterna till ett bra kunderbjudande. Under slutet av året sjönk upplåningskostnaden för längre bindningstider. Den senare tiden har räntorna på upplåningsmarknaden även för längre räntor stigit. 

Se Landshypotek Banks aktuella snitträntor för bolån.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.