Landshypoteks snitträntor i januari

Flera längre bolåneräntor har fortsatt ner men i lugnare takt jämfört med slutet av 2023. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för januari som nu har publicerats.

Januaris snitträntor hos Landshypotek visar att räntan på bolån gått ned marginellt jämfört med föregående månad. 2-årsräntan snittade i januari på 3,83 %. Kunder som i januari tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 3 och 4 års bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 3,53 % och 3,44 %. Banken ser fortsatt att fler kunder väljer att binda sina bolån. Snittet för den korta 3-månadersräntan slutade närmast oförändrat, på 4,74 %.

– Under hösten gjorde vi flera räntesänkningar som vi fortsätter se effekt av ute hos kunderna. Beskedet från Riksbanken förra veckan stärker ytterligare bilden av att vi nu rör oss mot ett lägre och kanske mer förutsägbart räntelandskap. Det skapar förstås en trygghet för bolånetagarna att vi troligtvis har den senaste periodens snabba räntehöjningar bakom oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolån på Landshypotek Bank.

Landshypotek ser kontinuerligt över räntorna utifrån bankens upplåningskostnader, marknadsläget och möjligheterna till ett bra kunderbjudande. Under slutet av året sjönk upplåningskostnaden för längre bindningstider. Den senare tiden har räntorna på upplåningsmarknaden även för längre räntor stigit.

Se Landshypotek Banks aktuella snitträntor för bolån.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.