Landshypoteks snitträntor i mars

Landshypotek sänkte förra veckan bolåneräntorna på såväl längre bindningstider som korta. Innan dess var bolåneräntorna oförändrade mellan februari och mars. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för mars som nu har publicerats.

– Det har varit en längre tid med avvaktan och stillastående marknad, vilket märks på vinterns snitträntor. Men vi rivstartade nu i april med att sänka flera räntor, allra mest vår rörliga ränta. Det finns alla möjligheter för bolånekunder att aktivera sig igen och jämföra erbjudanden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolån på Landshypotek Bank.

Den omfattande sänkningen i april syns inte i denna rapportering av snitträntorna som avser mars. Kunder som i mars tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 3 månaders bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 4,74 %, vilket är en oförändrad nivå jämfört med februari. Bindningstiderna för 1 och 2 år snittade på 4,35 % och 3,81 %.

Flera räntor sänktes i början av april. Men störst sänkning, med 0,20 procentenheter, gjorde Landshypotek på den ”rörliga” räntan (3 månaders bindning).

Se Landshypoteks räntor på bolån.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Banken växer snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande, och fortsätter vara ledande bank i finansieringen av jord- och skogsbruksfastigheter. Landshypotek Bank ägs av 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.