Miljoner i utdelning till jord- och skogsbrukare i Gävleborg och Dalarna

8 miljoner kronor föreslås delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder i region Gävle-Dala. Förslaget presenterades på Landshypoteks regionmöte som även tog beslut om föreningsstyrelse i regionen. Aron Westlin, lantbrukare från Valbo, blev omvald som ordförande.

 

I veckan samlades lantbrukare från hela landet på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank och de gröna näringarna, samt besluta om vilka som ska representera medlemmarna på stämman i vår.

 

Jord- och skogsbrukarna i region Gävle-Dala samlades under torsdagen på årets regionmöte. Regionföreningen består av drygt 1 900 jord- och skogsbrukare.

 

Miljoner i utdelning

 

Landshypotek Bank gör ett historiskt starkt resultat. Detta möjliggör ett rekordstort koncernbidrag till föreningen, som ligger till grund till förslaget på en stor utdelning.

 

8 miljoner kronor föreslås som utdelning till Landshypoteks lantbrukskunder i Gävleborg och Dalarna, vilket är 2 miljoner kronor mer än föregående år.

 

Utdelningen motsvarar 12 procent i återbäring för 2023 (att jämföra med 9 % för 2022) på varje medlems ekonomiska insats i föreningen.

 

– Landshypotek är en central del av lantbruks-Sverige, där en del av styrkan är vår cirkulära affärsmodell. Vi har över tid kunnat hålla en god utdelning till våra medlemmar, men årets utdelningsförslag sticker ut som det starkaste i Landshypoteks historia, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

 

Utdelningen fastställs på stämman för hela Landshypotek Ekonomisk Förening som hålls den 7 maj.

 

Val av styrelse

 

På regionmötet beslutades om den regionala föreningsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Aron Westlin, lantbrukare i Valbo blev omvald som ordförande. Jonas Gramer från Söderala blev nyvald som ledamot.

 

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Gävle-Dala

 

Mats Hägglund

Markus Johansson

Aron Westlin, valbo, omvald som ordförande

Pär Sahlin Kilafors, omval

Erika Pershagen, Falun, omval

Jonas Gramer, Söderala, nyval

 

För ytterligare kommentarer och information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

 

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare för att driva verksamheten som bank för lån och sparande, och verkar över hela landet.