Miljoner i utdelning till jord- och skogsbrukare i Värmland

13 miljoner kronor föreslås delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder i region Wermland. Förslaget presenterades på Landshypoteks regionmöte som även tog beslut om föreningsstyrelse i regionen. Bernt Karlenäs, lantbrukare från Torsby, blev omvald som ordförande.

 

I veckan samlades lantbrukare från hela landet på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank och de gröna näringarna, samt besluta om vilka som ska representera medlemmarna på stämman i vår.

Jord- och skogsbrukare i Värmland samlades under torsdagen på årets regionmöte. Regionföreningen består av drygt 2 300 jord- och skogsbrukare.

 

Miljoner i utdelning

 

Landshypotek Bank gör ett historiskt starkt resultat. Detta möjliggör ett rekordstort koncernbidrag till föreningen, som ligger till grund till förslaget på en stor utdelning.

 

13 miljoner kronor föreslås som utdelning till Landshypoteks lantbrukskunder i region Wermland, vilket är 3 miljoner kronor mer än föregående år.

 

Utdelningen motsvarar 12 procent i återbäring för 2023 (att jämföra med 9 % för 2022) på varje medlems ekonomiska insats i föreningen.

 

– Landshypotek är en central del av lantbruks-Sverige, där en del av styrkan är vår cirkulära affärsmodell. Vi har över tid kunnat hålla en god utdelning till våra medlemmar, men årets utdelningsförslag sticker ut som det starkaste i Landshypoteks historia, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

 

Utdelningen fastställs på stämman för hela Landshypotek Ekonomisk Förening som hålls den 7 maj.

 

Val av styrelse

 

På regionmötet beslutades om den regionala föreningsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Bernt Karlenäs, lantbrukare från Torsby, blev omvald som ordförande. Bo Nilsson från Edsvalla blev nyvald som ledamot.

 

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Wermland

 

Bernt Karlenäs, Svenneby Kallnäs, Torsby, ordförande, omval

Sintja Kullander, Ås, Säffle

Per Erik Johansson, Ekenäs gård, Kil

Marie Larsson, Enkullens gård, Kristinehamn, omval

Erik A Eriksson, Klässbol, Arvika, omval

Bo Nilsson, Torpstöd Himmelriket 1, Edsvalla, nyval

 

För ytterligare kommentarer och information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

 

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare för att driva verksamheten som bank för lån och sparande, och verkar över hela landet.