Miljoner i utdelning till lantbrukare i Östergötland

39 miljoner kronor föreslås delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder i region Östgöta. Förslaget presenterades på Landshypoteks regionmöte som även tog beslut om föreningsstyrelse i regionen. Carl-Fredrik Isaksson, spannmålsodlare utanför Linköping, blev omvald som ordförande.

 

I veckan samlas lantbrukare från hela landet på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank och de gröna näringarna, samt besluta om vilka som ska representera medlemmarna på stämman i vår.

 

Lantbrukarna i Östergötland samlades under onsdagen på årets regionmöte. Regionföreningen består av drygt 3 000 jord- och skogsbrukare.

 

Miljoner i utdelning

 

Landshypotek Bank gör ett historiskt starkt resultat. Detta möjliggör ett rekordstort koncernbidrag till föreningen, som ligger till grund till förslaget på en stor utdelning.

 

39 miljoner kronor föreslås som utdelning till Landshypoteks lantbrukskunder i region Östergötland, vilket är 10 miljoner kronor mer än föregående år.

 

Utdelningen motsvarar 12 procent i återbäring för 2023 (att jämföra med 9 % för 2022) på varje medlems ekonomiska insats i föreningen.

 

– Landshypotek är en central del av lantbruks-Sverige, där en del av styrkan är vår cirkulära affärsmodell. Vi har över tid kunnat hålla en god utdelning till våra medlemmar, men årets utdelningsförslag sticker ut som det starkaste i Landshypoteks historia, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

 

Utdelningen fastställs på stämman för hela Landshypotek Ekonomisk Förening som hålls den 7 maj.

 

Val av styrelse

 

På regionmötet beslutades om den regionala föreningsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Carl-Fredrik Isaksson, som har jordbruk med växtodling utanför Linköping span, blev omvald som ordförande.

 

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Östgöta

 

  • Tomas Engdahl, Västra Eneby, Kinda
  • Sarah Hamilton-Widegren, Rök, Ödeshög
  • Katharina Karlberg, Gårdeby, Söderköping
  • Agneta Lönestam Ohlsson, Ledberg, Linköping
  • Claes Matsson, Vreta Kloster, Linköping
  • Bodil Abelsson, Ö Tollstad, Mjölby, omval
  • Carl-Fredrik Isaksson, Ekängen, Linköping, omval, ordförande
  • Håkan Lundgren, Gamleby, Västervik, omval
  • Magnus Jonsson, Vikbolandet, Norrköping, nyval

 

För ytterligare kommentarer och information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

 

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har 240 medarbetare för att driva verksamheten som bank för lån och sparande, och verkar över hela landet.