Vårbruket står och stampar för landets lantbrukare

Blt kermark i stergtland april 2024

Lantbrukare runt om i landet är i avvaktan kring vårbruket. Det är för mycket vatten på åkrarna för att få ut maskinerna. Förseningen är utmanande då vårbruket är avgörande för svensk livsmedelsproduktion.

– Det är frustrerande att det är så blött i marken, vilket gjort att vi behövt vänta och avvakta, men sedan ett par dagar är vi nu igång med sådden, konstaterar Marianne Andersson, lantbrukare i Trelleborg och förtroendevald för Landshypotek i Skåne.

Vårbruket är en viktig del av den svenska livsmedelsproduktionen. Runt om i landet står tusentals lantbrukare nu redo att på allvar börja vårens arbete med harvning och sådd samt gödsling av vår- och höstsådda grödor. Det arbetet lägger grunden för levande landsbygder och att det finns svensk mat i våra butiker. 

En försenad start för vårbruket innebär risker för lantbrukares ekonomi och den svenska livsmedelsförsörjningen. Växtsäsongen blir kortare, skörden kommer in senare på året och kvaliteten riskerar att försämras. Men än är vi inte där.

Samtidigt finns förhoppningar på att skördeåret blir bra, många lantbrukare uttrycker det närmast som ett måste. Detta efter förra årets svaga skörd.   

– Det måste bli ett bra växtodlingsår. Det känner vi nog alla. Förra året var jättejobbigt med högre priser på insatsvaror, det högre ränteläget som slog igenom på allvar ordentligt under året och för oss ett väldigt svagt skörderesultat. Det måste helt enkelt bli ett bra år i år, säger Lars-Johan Merin, lantbrukare i Fellingsbro utanför Örebro och förtroendevald i Landshypotek.

Även om förra skördeåret var tufft för många lantbruksföretagare så finns det en positiv känsla. Allt fler inser vikten av svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Lantbruksföretagarna vill fortsätta utveckla sina gårdar, investera och stärka produktionen.

Marianne Andersson tror hon kommer igång på allvar med vårbruket för korn och havre den här veckan.

– Alla rör går fulla. Det spolas och grävs i alla dräneringar så det är fritt för vatten att komma undan. Förutom att att det varit avvaktande är vi lantbruksföretagare i regionen positiva kring vårt företagande just nu. Men det är vi nog alltid när våren är på gång.

Om vårbruket:

 • Vårbruket kommer igång efter vintern när tjälen gått ur marken och jorden torkat tillräckligt för att fröna ska få gynnsamma förutsättningar att gro.
   
 • Omfattar flera delar. Vårbruket inbegriper huvudsakligen harvning och sådd samt gödsling av vår- och höstsådda grödor. Ibland har de grödor som såddes under hösten inte klarat vintern eller drabbats av viltskador; i de fallen behöver lantbrukaren dessutom så om för att kompensera för det bortfallet.
   
 • Vilka grödor som sås varierar beroende på var i landet man befinner sig, eftersom viktiga förutsättningar, som klimat och jordmån, kan se olika ut i olika regioner. Efterfrågan och andra marknadsförutsättningar är också av stor betydelse.

Läs mer om fakta om det svenska vårbruket. Se bilaga.

Bifogade pressbilder:

 • Blöt åkermark Östergötland, april 2024 (Landshypotek)
   
 • Marianne Andersson, lantbrukare i Trelleborg och förtroendvald i Landshypotek
   

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Banken växer snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande, och fortsätter vara ledande bank i finansieringen av jord- och skogsbruksfastigheter. Landshypotek Bank ägs av 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

 
Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Dokument och länkar