Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades av Sveriges lantbrukare. Sedan 1836 har vi tillsammans med våra kunder bidragit till ett rikare liv i hela landet. Idag finansierar vi såväl företagande inom jord och skog som boende för hus- och gårdsägare och erbjuder tryggt sparande till alla.  

 • I april 2013 registrerades det tidigare kreditinstitutet Landshypotek som bankaktiebolag under det nya firmanamnet Landshypotek Bank AB (publ). Landshypotek Bank lanseras året därefter.
 • Landshypotek är en bank för lån och sparande.
 • Totalt har vi lånat ut 97,8 miljarder till ägare av hus och jord- och skogsfastigheter.  
 • 15,4 miljarder förräntas tryggt på olika inlåningskonton hos oss
 • Landshypotek Bank ägs av de cirka 36 000 lånekunderna inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Överskottet betalas ut till dem som årlig utdelning. 
 • Medlemmarna representeras av runt 120 förtroendevalda, som själva är lantbruksföretagare eller på andra sätt är engagerade inom de gröna näringarna.  
 • Landshypotek har som första svenska bank emitterat säkerställda gröna obligationer i svenska kronor som i sin helhet baseras på det hållbara svenska skogsbruket.
 • Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige, men den enda banken som är en självklar del av jord- och skogsbruksnäringen. 
 • På banken arbetar cirka 220 medarbetare 

Landshypotek Bank i korthet

 • Piktogram

  89 000 kunder

  som är jord- och skogsbrukare, hus- och gårdsägare eller sparare

 • Piktogram

  97,8 mdkr

  utlånade till jord, skog och boende

 • Piktogram

  36 000 medlemmar

  äger sin egen bank

 • Piktogram

  157 miljoner

  delas ut till medlemmarna 2022