Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades av Sveriges lantbrukare. Sedan 1836 har vi tillsammans med våra kunder bidragit till ett rikare liv i hela landet. Idag finansierar vi såväl företagande inom jord och skog som boende för hus- och gårdsägare och erbjuder tryggt sparande till alla.  

 • I april 2013 registrerades det tidigare kreditinstitutet Landshypotek som bankaktiebolag under det nya namnet Landshypotek Bank AB (publ). Landshypotek Bank lanseras året därefter
 • Landshypotek är en bank för lån och sparande
 • Totalt har vi lånat ut 104,8 miljarder till ägare av hus och lantbruks- och skogsfastigheter  
 • 28,4 miljarder förräntas tryggt på olika sparkonton hos oss
 • Landshypotek Bank ägs av de cirka 34 000 lånekunderna inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Överskottet betalas ut till dem som årlig utdelning 
 • Medlemmarna representeras av runt 120 förtroendevalda, som själva är lantbruksföretagare eller på andra sätt är engagerade inom de gröna näringarna
 • Landshypotek har som första svenska bank emitterat säkerställda gröna obligationer i svenska kronor som i sin helhet baseras på det hållbara svenska skogsbruket
 • Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige, men den enda banken som är en självklar del av jord- och skogsbruksnäringen 
 • På banken arbetar cirka 240 medarbetare 

Landshypotek Bank i korthet

 • Piktogram

  118 000 kunder

  som är jord- och skogsbrukare, hus- och gårdsägare eller sparare

 • Piktogram

  105,1 mdkr

  utlånade till jord, skog och boende

 • Piktogram

  34 000 medlemmar

  äger sin egen bank

 • Piktogram

  244 miljoner

  delas ut till medlemmarna för 2023