Din insats ger dig mer av Landshypotek

Landshypotek är en kooperation där alla som lånar på fastigheter inom jord och skog tar del av bankens vinst. Genom att öka den egna insatsen går det att påverka hur stor del av utdelningen just du får.

Alla låntagare inom jord och skog har en medlemsinsats i Landshypotek. Det är utifrån den insatsen du som medlem får del av bankens vinst. Du kan själv investera i en insats genom att sätta in en summa på upp till fyra procent av det lån som du har i banken. Med insatserna får Landshypotek ett kapital som möjliggör fortsatt utveckling. Medlemmen får del av bankens vinst i form av utdelning. Det är en viktig och kooperativ kärna i Landshypoteks modell.

 – Överskottsmedlen hos oss på Landshypotek går till att utveckla våra kunders gårdar, nya insatser och att fortsätta utveckla banken. Medlemmarna ställer upp för banken, banken ger tillbaka. Det är en cirkulär ekonomi och grunden för vår affärsmodell. Det har blivit extra tydligt den här hösten, säger Landshypotek Ekonomisk Förenings ordförande Per-Olof Hilmér.

1,2 miljarder kronor i återbäring

Alla medlemmar har en minsta insats på 500 kronor, men många ser extra möjligheter med att själv investera för att fylla upp den till fyra procent. När du har en insats under fyra procent läggs den årliga utdelningen till insatskapitalet. När du har en insats på fyra procent betalas utdelningen ut till dig som medlem och du kan fritt använda pengarna. Många medlemmar investerar därför extra för att stegvis eller direkt nå fyra procent i insats.

Möjligheten att investera är nu inne på nionde året och t.o.m. 2020 har 1,2 miljarder kronor gått tillbaka till medlemmarna i form av utdelning.

Så går det till att investera

  • Som medlem i Landshypotek får du ta del av bankens vinst i form av utdelning
  • Du kan själv påverka hur mycket utdelning just du får genom att själv investera upp till 4 procent av ditt totala lånebelopp i banken
  • Du kan investera hela beloppet på en gång, eller lite i taget till du kommer upp i en insats motsvarande 4 procent av ditt totala lånebelopp
  • I Internetbanken ser du hur stort investeringsutrymme just du har. Där överför du också enkelt den summa du vill investera från ditt Medlemskonto eller Sparkonto till ditt Insatskonto
  • För att insatskapitalet ska vara utdelningsgrundande för 2020 ska överföringen göras senast 27 december i år *

Här kan du läsa mer om att Investera i Landshypotek. Har du frågor hjälper Kundservice gärna till att besvarar dem på telefon 0771-44 00 20.

* Insatskapital är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån. Insatskapital per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är inte garanterad. Insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer

141 miljoner av bankens vinst delas ut

Läs mer
Läs mer

Startskottet för vad som idag är Landshypotek

Läs mer
Läs mer

Året som prövat och stärkt oss

Läs mer