Din insats ger dig mer av Landshypotek

Landshypotek är en kooperation där alla som lånar på fastigheter inom jord och skog tar del av bankens vinst. Genom att öka den egna insatsen går det att påverka hur stor del av utdelningen just du får.

Alla låntagare inom jord och skog har en medlemsinsats i Landshypotek. Det är utifrån den insatsen du som medlem får del av bankens vinst. Du kan själv investera i en insats genom att sätta in en summa på upp till fyra procent av det lån som du har i banken. Med insatserna får Landshypotek ett kapital som möjliggör fortsatt utveckling. Medlemmen får del av bankens vinst i form av utdelning. Det är en viktig och kooperativ kärna i Landshypoteks modell.

 – Överskottsmedlen hos oss på Landshypotek går till att utveckla våra kunders gårdar, nya insatser och att fortsätta utveckla banken. Medlemmarna ställer upp för banken, banken ger tillbaka. Det är en cirkulär ekonomi och grunden för vår affärsmodell. Det har blivit extra tydligt den här hösten, säger Landshypotek Ekonomisk Förenings ordförande Per-Olof Hilmér.

147 miljoner delas ut i oktober

Alla medlemmar har en minsta insats på 500 kronor, men många ser extra möjligheter med att själv investera för att fylla upp den till fyra procent. När du har en insats under fyra procent läggs den årliga utdelningen till insatskapitalet. När du har en insats på fyra procent betalas utdelningen ut till dig som medlem och du kan fritt använda pengarna. Många medlemmar investerar därför extra för att stegvis eller direkt nå fyra procent i insats.

På årets föreningsstämma 28 april togs beslutet att utifrån Landshypoteks resultat för 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna under oktober 2021.

Så går det till att investera

  • Som medlem i Landshypotek får du ta del av bankens vinst i form av utdelning
  • Du kan själv påverka hur mycket utdelning just du får genom att själv investera upp till 4 procent av ditt totala lånebelopp i banken
  • Du kan investera hela beloppet på en gång, eller lite i taget till du kommer upp i en insats motsvarande 4 procent av ditt totala lånebelopp
  • I Internetbanken ser du hur stort investeringsutrymme just du har. Där överför du också enkelt den summa du vill investera från ditt Medlemskonto eller Sparkonto till insatskapital. Insatskonto
  • Insatskapital per 31 december är det som är utdelningsgrundande för kommande
    års utdelning.

Här kan du läsa mer om att Investera i Landshypotek

 

*Information om bundet riskkapital

Insatskapital är bundet riskkapital* i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning regleras av gällande stadgar för Föreningen och regelverk för karenstid vid lösen av lån. Insatskapital per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad och insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Insatskapitalet är bundet under lånets löptid och återbetalning sker i enlighet med föreningens stadgar. 

Läs mer

147 miljoner i återbäring till hösten

Läs mer
Läs mer

Vi ska ta tillvara den goda känslan

Läs mer
Läs mer

Startskottet för vad som idag är Landshypotek

Läs mer