Läs mer Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening
PER-OLOF HAR ORDET

Föreningens ordförande om 2023 och vägen framåt

Det år vi lämnat bakom oss kan minst sagt beskrivas som turbulent på flera sätt. Samtidigt känner jag en stor tillfredsställelse i hur väl banken har skötts under denna tid. I föreningsstyrelsen följer vi utvecklingen noga. Den svalare utlåningsmarknaden märks såklart i att tillväxten har planat ut. Samtidigt har de senaste årens utveckling gett resultat.

Läs mer Lars-Inge Gunnarsson
Medlemsporträtt

”Stora svängningar gör en mer sårbar”

Lars-Inge Gunnarsson, som driver ett storskaligt modernt lantbruksföretag tillsammans med familjen, delar med sig av hur de agerar och tänker utifrån dagliga förutsättningar och långsiktiga perspektiv.  

Läs mer Familjen Indebetou på sin gård
Medlemsporträtt

Vi motiveras av att göra det vi redan gör ännu bättre

De mångsysslande lantbruksföretagarna Malin och Calle Indebetou på Munkebo Gård delar med sig av hur de agerar och tänker framåt utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs mer Tomas Engdahl med sina mjölkkor
Medlemsporträtt

För mjölkbonden Tomas är glädje en viktig drivkraft

Hur ser de gröna företagarna på sin viktiga roll, tacklar utmaningar och anpassar sig efter dem? Mjölkbonden Tomas Engdahl, som tillsammans med sin fru tog över familjegården för tre år sedan, delar med sig av hur han tänker och vågat sikta högt.    

Läs mer Lars Nathanaelsson med sina köttdjur
Medlemsporträtt

Framtidstro har köttbonden Lars alltid haft, men nu krävs återhållsamhet

Lantbrukets betydelse har aktualiserats allt mer utifrån behovet av grön omställning och ett allt större fokus på hur vi ska säkra livsmedelsförsörjningen efter pandemin och i ett oroligt omvärldsläge. Men hur ser de gröna företagarna själva på sin viktiga roll, tacklar utmaningar och anpassar sina verksamheter utifrån dem? Lars Nathanaelsson, köttbonde i Jämtland, delar med sig av hur han tänker och agerar.

Läs mer Emma Zeigler
Om att vara förtroendevald

För Emma är förtroendevaldarollen ett hedersuppdrag

Emma Zeigler är förtroendevald i Landshypotek. Vi har pratat med henne om hur hon ser på rollen och varför hon har valt att engagera sig i föreningen, vars närmare 34 000 medlemmar tillsammans äger sin egen bank. 

Läs mer Alexander och Sofie Orrby i sitt nya stallbygge
Reportage

Möt paret Orrby som kombinerar lantbruksliv och anställning

Sofie och Alexander Orrby kombinerar lantbruket med varsin anställning. Hon är tandsköterska och han jobbar med tunnelbygge. För att livet med sönerna Hampus och Melvin ska fungera måste de planera sin tid noga. Nu bygger de ett nytt stall och funderar på att bli heltidslantbrukare.

Läs mer
Om banken

Landshypotek firar 10 år som bank

Landshypotek bildades redan 1836 för att leverera trygg finansiering till goda villkor inom jord- och skogsbruket. Men det var först 2013 som vi blev bank – och öppnade då samtidigt för fler kunder. Sedan dess har utvecklingen gått starkt framåt.

Läs mer
Kommande evenemang

Här kan du träffa Landshypotek närmaste tiden

Här är några platser du kan träffa bankens medarbetare och föreningens förtroendevalda på framöver. Hoppas vi ses!

Läs mer
Reportage

Medlemsporträttet: Möt äggproducenten som arbetar utifrån kretsloppstanken

Mikael Gilbertsson på Stjernsunds gård i Närke arbetar utifrån kretsloppstanken. Spannmålen från gårdens marker blir foder till de 168 000 värphönsen. Hönsen bidrar i sin tur med gödsel till åkrarna. Och likt Magnus Uggla har Mikael låtit sig inspireras av sina föräldrar.

Läs mer
180 miljoner

Nu kommer utdelningen!

På föreningsstämman 20 april beslutades om en rekordstor utdelning på 180 miljoner kronor, vilket motsvarar 9% på medlemsinsatserna. Utdelningen betalas ut 24 april och utdelningsbeskedet publiceras i internetbanken och skickas även postalt inom ett par veckor.

Läs mer
FÖRENINGEN 2022

Ordförande Per-Olof Hilmér om 2022

Det går inte att komma ifrån att det senaste året kan beskrivas som utmanade. Samtidigt finns mycket positivt som balanserar upp den andra vågskålen. Landshypotek står stabilt även i turbulenta tider och gjorde ett historiskt bra resultat. Det finns ett stort engagemang i föreningen för att förvalta det förtroende vi har som medlemmarnas representanter.