Tips och artiklar

Läs mer Susanna Olsson och Rebecca Angeldahl håller första nätverksträffen för kvinnor inom gröna näringarna
forum

Så kan du ansluta till Landshypoteks nätverksforum för kvinnor inom gröna näringarna

I våras inleddes den nätverksbyggande eventserie som riktar sig till kvinnor, i eller nära de gröna näringarna. Initiativtagare till och värd för träffarna, som oftast hålls digitalt, är Landshypotek tillsammans med LRF Ungdomen. Forumet bygger på kunskapsdelning och en öppen dialog kring olika frågor med syftet att dela erfarenheter och lära av varandra.

Läs mer
Om banken

Landshypotek firar 10 år som bank

Landshypotek bildades redan 1836 för att leverera trygg finansiering till goda villkor inom jord- och skogsbruket. Men det var först 2013 som vi blev bank – och öppnade då samtidigt för fler kunder. Sedan dess har utvecklingen gått starkt framåt.

Läs mer
Kommande evenemang

Här kan du träffa Landshypotek närmaste tiden

Landshypotek, som har många av landets lantbruksföretagare och skogsägare som kunder och ägare av sin egen bank, är självklart på plats när branschen möts och tillfälle till dialog, erfarenhetsutbyte och gemenskap finns. Vi bjuder även in till regelbundna lokala kundträffar i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Här kan du bland annat träffa bankens medarbetare och föreningens förtroendevalda under sensommaren och hösten. Hoppas vi ses!

Läs mer
Reportage

Medlemsporträttet: Möt äggproducenten som arbetar utifrån kretsloppstanken

Mikael Gilbertsson på Stjernsunds gård i Närke arbetar utifrån kretsloppstanken. Spannmålen från gårdens marker blir foder till de 168 000 värphönsen. Hönsen bidrar i sin tur med gödsel till åkrarna. Och likt Magnus Uggla har Mikael låtit sig inspireras av sina föräldrar.

Läs mer
180 miljoner

Nu kommer utdelningen!

På föreningsstämman 20 april beslutades om en rekordstor utdelning på 180 miljoner kronor, vilket motsvarar 9% på medlemsinsatserna. Utdelningen betalas ut 24 april och utdelningsbeskedet publiceras i internetbanken och skickas även postalt inom ett par veckor.

Läs mer
FÖRENINGEN 2022

Ordförande Per-Olof Hilmér om 2022

Det går inte att komma ifrån att det senaste året kan beskrivas som utmanade. Samtidigt finns mycket positivt som balanserar upp den andra vågskålen. Landshypotek står stabilt även i turbulenta tider och gjorde ett historiskt bra resultat. Det finns ett stort engagemang i föreningen för att förvalta det förtroende vi har som medlemmarnas representanter.

Läs mer
Sparande

Sparkonto - Sätt dina pengar på tillväxt!

Nu när mycket kostar mer är det en god idé att aktivt planera sitt ekonomiska år och hur man bäst tar vara på det överskott man har. Ett tryggt sätt att ta höjd för oväntade kostnader och svängningar i ekonomin är att bygga upp en lättillgänglig buffert som ger avkastning tills pengarna ska användas.

Läs mer Man på åker med får
Om det så viktiga insatskapitalet

Tack för era insatser!

Medlemsinsatserna är av grundläggande betydelse för Landshypotek – för hur mycket pengar banken kan låna ut för investeringar i det svenska jord- och skogsbruket och boendefinansiering står i direkt proportion till storleken på det insatskapital som årligen skjuts till. Efter att 2022 års insatser nu har summerats uppgår det belopp som ni medlemmar totalt har bidragit med till det så viktiga kärnprimärkapitalet till närmare 2 miljarder.

Läs mer
VD har ordet

Möjligheter i en osäker tid

"Vi är nära våra kunder, vi kan jord- och skogsbruk och ser långsiktigt på våra kundrelationer. Tillsammans kan vi övervinna tillfälliga utmaningar och ta vara på de möjligheter som öppnas i osäkra tider." Det säger Per Lindbad i ledaren i Medlemsaktuellts novembernummer. 

Läs mer
Reportage

Medlemsporträttet: Nytänkarna på Kvarnnibble Gård

Henrik och Anna Tesch på Kvarnnibble i Uppland har valt att öppna sin gård för allmänheten. Med gårdsbutik, äppelmusteri och lantgårdsläger för barn försöker de överbrygga gapet mellan producent och konsument.

Läs mer Hand som rör vid nysådda växter i plantbrätte
Investeraerbjudande för medlemmar

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Landshypoteks unika affärsmodell ger dig som medlem flera förmåner. En är möjligheten att påverka hur stor del av den årliga vinstutdelningen du får genom att investera i din egen bank.  I
internetbanken ser du hur stort investeringsutrymme du har.

Läs mer Erik Forsberg med sina tjurar
Reportage

Medlemsporträttet: Möt foderproducenten Erik Forsberg

På Nolby gård i Värmland har Erik hittat sin nisch i hästfoderproduktion. För att få större stabilitet i verksamheten köpte han granngården och investerade i tjurar. Trots oron i världen ser han ljust på framtiden.