"Vår verksamhet är speciell – då krävs en egen bank med branschkompetens”

Köttproducenten Karin Andersson driver sin verksamhet på sin gård i sörmländska Berga. Hon är också engagerad som förtroendevald i Landshypotek Ekonomisk Förening region Mälarprovinserna.

Valet av Landshypotek och en aktiv roll som regional styrelseledamot var närmast en självklarhet för Karin. Hon räknar upp fördelarna:

  • Ägarstrukturen, att vi är medlemsägda
  • Ekonomisk förening
  • Genererad vinst går tillbaka till landsbygden

- För mig har investeringen gett en ekonomisk vinst och det har känts tryggt att investera. Det är också roligare att följa utvecklingen när man är personligt involverad.

Karin anser att det är värdefullt att svenska jord- och skogsbrukare har en egen bank. Främsta skälet till det är branschkännedom.

- Vår verksamhet är så speciell med ägande och fastigheter. Det finns inte heller så många traditionella jordbruk kvar och det är viktigt för oss med en bank som sitter på kunskap om förutsättningarna. 

Hur ser du på framtiden för jordbruksnäringen?

- Den är lite osäker. Det är tufft för lantbruket. Fastighetspriserna stiger ganska kraftigt. Vad händer med belåningen om värdena skulle börja sjunka? Än är det inte så dramatiskt men vi måste ha det med i funderingarna.

- Med kompetensen inom Landshypotek tror jag på en god framtid. Mat, energi och rekreation kommer alltid att efterfrågas. 

Relaterade artiklar

Läs mer Emma Zeigler

För Emma är förtroendevaldarollen ett hedersuppdrag

Läs mer
Läs mer

"Känns tryggt att prata med någon som förstår verksamheten"

Läs mer
Läs mer

”Jag vill lämna ifrån mig gården med bättre förutsättningar än när jag började”

Läs mer