"Känns tryggt att prata med någon som förstår verksamheten"

Marit Ottosson Svensson har varit medlem i Landshypotek sedan 2004. Tillsammans med sin man Gunnar driver hon en mjölkgård i södra Dalarna, med 75 kor och 60 kvigor. När det var dags att bygga en ny ladugård för korna, vände de sig till Landshypotek.

– Det kändes tryggt att prata med någon som själv förstår verksamheten. Banken har kunnig personal som vet vad som gäller, och behöver inte fråga om de elementära sakerna om gården och djuren.

Hon berättar att dialogen med banken inför investeringen fungerade bra. En värderare med rätt kunskaper besökte gården och gjorde värderingen av fastigheten, som sedan låg till grund för det beviljade lånet.

– Landshypotek är en intressant bank med gamla anor, den har funnits länge och det ger förtroende. Det är också positivt med bankens förtroendevalda representanter, som själva är inne i näringen och kan jord och skog. Det är en bra komplettering som andra banker saknar.

Sedan den nya ladugården stod färdig, har Marit och hennes man gjort flera ytterligare investeringar för att vidareutveckla gården och verksamheten för att behålla lönsamheten. De har också utnyttjat möjligheten att bli delägare i banken som gett dem en bra utdelning. Bland bankens övriga fördelar nämner hon de nya sparkontona med bra sparränta.

Vilka fler fördelar ser du hos Landshypotek Bank?

– Jag uppskattar att banken är medlemsägd och att man träffar personal och bankens ledning på regionmöten.