Erik Forsberg med sina tjurar

Medlemsporträttet: Möt foderproducenten Erik Forsberg

Erik Forsberg på Nolby gård i Värmland hittade sin nisch i hästfoderproduktion. För att få större stabilitet i verksamheten köpte han granngården och investerade i tjurar. Trots oron i världen ser han ljust på framtiden. Nu planerar han att driva gården med förnybar energi.

När telefonen ringer hos Erik Forsberg på Nolby gård i södra Fryksdalen några mil norr om Kil är det ofta en travtränare på tråden. Erik håller tät kontakt med sina kunder inför den kommande odlingssäsongen. Samtalen handlar många gånger om kvaliteten på årets hästfoder. De största kunderna har ett hundratal
hästar och vill kunna försäkra sig om att få stora enhetliga foderleveranser från Nolby.

Kommunikationen är som mest intensiv inför den första vallskörden, det vill säga den skörd som ger det mest attraktiva hästfodret. Man pratar om hur länge höet ska torka och om val av gödsel. Frågor som påverkar fodrets kvalitet – travtränarna är noga med att varje tugga ska ha samma innehåll.

För att få fram foder med rätt näringsinnehåll behöver Erik genomföra den första skörden sent, någon gång runt månadsskiftet juni–juli. Kontakten med kunderna ligger till grund för hur Erik planerar sin odling.
– Sedan är det bara att hoppas att man har vädergudarna med sig, säger Erik Forsberg.

Köpte granngården och skalade upp 

Det är snart tio år sedan som Erik tog över Nolby gård efter sina föräldrar. Då klarade verksamheten inte av att möta kundernas efterfrågan på hästfoder. När tillfället att köpa granngården Edet kom slog Erik Forsberg till. Köpet gav honom möjlighet att skala upp vallproduktionen och möta efterfrågan. Investeringen gav också nya förutsättningar att bredda verksamheten. Han har kunnat lägga till fler grenar och skapa en större ekonomisk stabilitet. Men köpet var en stor affär och knappast ett enkelt beslut att fatta.
– Det har visat sig vara rätt, även om första året efter köpet var jobbigt. Men så är det ofta när man gör en stor investering. Det suger liksom till och sedan hämtar det sig, säger han.

Verksamhet med många grenar

Hästfodret är den mest inkomstbringande grenen i Nolby gårds omsättning. Därefter följer tjuruppfödning och entreprenadkörning. Verksamheten rymmer också spannmålsodling och skogsbruk. Edets gård arrenderas också ut med slaktsvinsplatser. Idén om att ha tjuruppfödning fick Erik efter köpet av Edet. Eriks föräldrar hade tidigare haft tjurar på Nolby som de valt att avveckla, men nu såg Erik att en nysatsning skulle ge synergieffekter. Istället för att låta andra vallskörden gå till spillo utfordrar nu Erik tjurarna med den. Tjurarna
skapar också arbete hela året, vilket gjort det möjligt att ha tre heltidsanställda året runt. Det har också gjort det lättare att behålla duktiga medarbetare i företaget.

Extra förstärkning på sommaren

På sommaren har han ytterligare ungefär fem medarbetare som jobbar heltid. Då brukar också Eriks pappa hjälpa till. Eriks fru Elna jobbar på Karlstad pastorat men sköter även lite administration på gården.

Den senaste stora investeringen på Nolby är spannmålstorken. Byggnaden som rymmer torkanläggningen har ett lagringsutrymme på 1 200 kubikmeter. En lösning som ytterligare förbättrat affärerna. Med goda lagringsmöjligheter för den skördade spannmålen är han inte tvungen att sälja under skördetid. Han kan istället välja att sälja när priset går upp.

Ökade kostnader för bland annat gödsel, diesel och plast tvingar i år Erik Forsberg att höja sina priser på hästfoder. En följd av händelserna i Ukraina. Kriget har väckt samtal om den svenska lantbrukspolitiken
och Sveriges låga självförsörjningsgrad, ämnen som engagerar Erik. Att cirka 70 procent av allt hästfoder som produceras på Nolby går till kunder i Norge tycker han manar till eftertanke.
– Där producerar bönderna till största del livsmedel på sina åkrar. Norge månar om att ha en hög självförsörjningsgrad. De har ju en annan erfarenhet av krig och förstår betydelsen av det. Lantbrukarna
tjänar mer på att odla spannmål än på vall och väljer att köpa grovfoder från Sverige.

Ny framtid för landets lantbrukare

Trots de oroliga tiderna ser Erik Forsberg ljust på framtiden. Han har flera nya projekt på gång. Han planerar att bygga en verkstad och en maskinhall. Prisökningarna på el har fått honom att se över gårdens energiförsörjning. Han tittar på lösningar för förnybar energi, till att börja med solpaneler och en flispanna för elproduktion. I framtiden kan det bli aktuellt att börja producera biogas.

– Världshändelserna genererar bra samtal om det svenska lantbruket. Jag gissar att framtiden för oss lantbrukare kommer att förändras. Kanske vänder utvecklingen tillbaka mot mer småskaligt lantbruk, så att det går att överleva även på en mindre gård.

Om Nolby Gård

Plats: 1 mil nordväst om Kil i Värmland
Drivs av: Erik Forsberg
Antal heltidsanställda: 3, på sommaren ytterligare 4–6
Odling: Vall och spannmål, vallen säljs som hästfoder varav 70% till Norge
Djuruppfödning: Tjurar, just nu ca 220 st. Arrenderar också ut Edets gård med 1000 slakthusplatser
Mark: 560 ha brukad, 350 ha vall och 15 ha bete
Senaste investeringen: Spannmålstork som kan lagra 1200 kbm och ger Erik möjligheten att själv välja när han ska sälja sin spannmål. 

Eriks tips för att utveckla din gård

 • Hitta idéer för tänkbar utveckling
  Tänk brett. Går det att öka lönsamheten i en befintlig gren, skapa fler arbetstimmar och få en jämnare arbetsfördelning? Det behöver inte handla om stora investeringar. Det kan också vara små insatser, t ex höjd mullhalt, förbättrad dränering eller bättre arrendering.
 • Blicka framåt
  Var ser du verksamheten om 5–10 år? Jobba mot den målbilden. Utgå från din gårds förutsättningar och genomför utvecklingsarbetet stegvis.
 • Hämta inspiration
  Gör omvärldsanalyser: läs, lyssna och titta. Prata med människor som du litar på och använd
  dem som bollplank för dina idéer.

 

Medlemsporträttet är ett återkommande inslag i tidningen Medlemsaktuellt. Reportaget om foderproducenten Erik Forsberg är från majnumret 2022. Vill du dela med dig av berättelsen om din verksamhet i kommande nummer? Skriv några rader i ett mejl till kommunikation@landshypotek.se så kanske det är dig vi kan läsa om och inspireras av framöver.

Relaterade artiklar

Läs mer

Medlemsporträttet: Nytänkarna på Kvarnnibble Gård

Läs mer
Läs mer Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening

Ordförande Per-Olof Hilmér om 2021

Läs mer