"1836 är startskottet för vad som idag är Landshypotek Bank"

Vi hade ett alldeles för trevligt samtal och hade mer att prata om så vi tog en påtår med Martin Kihlberg, Hållbarhetschef på Landshypotek Bank. Vi pratade vidare om hur banken grundades och hur det genomsyrar banken än idag. Missade du den första koppen? Du kan ta del av den här.

1836, varför är det ett viktigt årtal?

För oss är det startskottet för vad som idag är Landshypotek Bank. Den första hypoteksföreningen, grunden till dagens Landshypotek, bildades i Skåne för nästan 200 år sedan. Anledningen till att föreningen bildades var för att samarbeta för att enklare kunna få tag i billigare finansiering för sitt markinnehav, det vill säga det svenska lantbruket. Åren därpå kopierades konceptet och ett flertal hypoteksföreningar runt om i landet bildades. Dessa föreningen slogs senare ihop och bildade det som vi idag känner som Landshypotek Bank.

Så syftet med den första hypoteksföreningen var att få tag i kapital till lantbruket?

Ja precis. Man åkte ner till Tyskland för att få tag i konkurrenskraftigt kapital. Och än idag har vi samma grundläggande syfte i banken – att kunna tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till svenskt jord-och skogsbruk. Dessutom är bankens alla jord-och skogsbrukskunder medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening – den förening som äger banken till 100 procent.

Kan du inte berätta lite mer om föreningen och hur det hänger ihop med bankens affärsmodell?

Bankens ägs som sagt full ut av en förening vars medlemmar även är bankens kunder inom jord och skog. Varje medlem har en röst och har dessutom en skyldighet och möjlighet att investera i banken. Varje år återgår bankens vinst till det svenska lantbruket genom de tusental kunder som bedriver verksamhet inom jord och skog.

Det finns helt enkelt ett kretslopp i hela bankens affärsmodell vilket jag tycker är helt fundamentalt för att på riktigt, och långsiktigt, kunna ha en hållbar affärsmodell. Det finns alltså inga anonyma investerare på börsen utan det är lantbrukaren som odlar fälten du passerar i bilen eller skogsägaren som sköter skogen du plockar svamp i som är våra ägare.

Det låter som en affärsmodell som fler borde ha, eller?

Ja det kan man kanske tycka! Just inom lantbruket finns det en lång tradition av att ha just kooperativa ägandeformer. Det är ett sätt att som liten aktör på marknaden kunna gå samman för att kunna få bättre förutsättningar på marknaden utan att tappa inflytandet i sitt eget företag. Den kooperativa ägandeformen har faktiskt fått en hel del ökad uppmärksamhet de senaste åren just för att det ger en långsiktighet i ägandet. Men på bankmarknaden är vi rätt unika fortfarande.

Missade du den första koppen? Kika på den här.

Martin Kihlberg

Porträtt Martin Kihlberg, Hållbarhetschef

Hållbarhetschef, Landshypotek Bank

Relaterade artiklar

Att äga sin egen bank Grön gräsmatta med röd gård och träd

Varför är det viktigt att äga sin egen bank?

Att äga sin egen bank