Carl-Axel Andersson vinnare av Landshypotek Banks uppsatsstipendium 2018

Vinnaren av Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid 2018 är Carl-Axel Andersson från Vellinge.  Stipendiet är nyinstiftat för att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. 

Carl-Axel, som tog examen 2016 som Lantmästare vid SLU i Alnarp, valde att skriva sin uppsats om generationsskifte med titeln Varför tar unga över lantbruksföretag? Huvudfokus i uppsatsen är de unga lantbrukarnas perspektiv på att ta över lantbruksföretag.

– Det känns jätteroligt att uppmärksammas med mitt ex-jobb. Jag har alltid varit intresserad av företagande på landsbygden och jag kommer själv ifrån en gård. Allt färre väljer att ta över gården och jag ville då undersöka varför de som tar över faktiskt gör det, säger Carl-Axel Andersson.

Juryns motivering:

Med ett starkt fokus på en av de gröna näringarnas största utmaningar, generationsskifte, lyfter författaren de ungas perspektiv på ett innovativt och intresseväckande sätt. Uppsatsen tillför ytterligare förståelse och insikt om unga lantbrukares attityder, förhoppningar och oro inför ett generationsskifte. Författaren bidrar dessutom till nya frågeställningar för fortsatt forskning i ämnet.

– Carl-Axel har valt att lyfta en viktig fråga i sin uppsats. Det är få aktörer inom de gröna näringarna som pratar om de ungas perspektiv på generationsskifte. Vi på Landshypotek Bank tycker att det är viktigt att det diskuteras mer. Det är ju denna grupp som ska ta över och utveckla framtidens lantbruk. Det känns väldigt roligt att kunna ge det här stipendiet till Carl-Axel, säger Johan Asklund, företagsmarknadschef, Landshypotek Bank.

Carl-Axel Andersson är den första som får Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. I oktober2018 öppnades det upp för alla studerande att ansöka om stipendiet som ges ut varje år. Stipendiaten utses av en intern jury på Landshypotek Bank.

De tog hem stipendiet 2019 och 2020

Se alla stipendiater och läs mer om hur du kan ansöka om framtida uppsatsstipendier. 

Landshypotek Banks uppsatsstipendium