Finansiering av ditt första lantbruksföretag, vilka frågor ställer banken?

Står du inför att ta över familjegården? Har du ett stort intresse för lantbruk och vill köpa din första gård eller del av ett lantbruksföretag? Vi förstår att frågorna kan vara många kring hur dina idéer kan bli verklighet. Hur kan du som företagare förbereda dig inför mötet med banken? Helena Andersson Janström, regionchef på Landshypotek Bank guidar dig.

Vad vill banken veta om min verksamhet?

- Först och främst behöver vi förstå din verksamhet och målsättningen med ditt företag. Kommer du passivt förvalta gården, planerar du för att expandera företaget eller ställa om och byta driftsinriktning? Svaret på frågan måste du själv landa i för att sedan kunna förmedlan dina ambitioner och konkreta planer till oss. Utgå ifrån det du är bra på och har intresse av, då brukar det bli bra! På så sätt lägger vi grunden för en gemensam syn på företaget och förstår vilken typ av verksamhet som banken ska gå in och finansiera.

Vad behöver banken veta om mig som företagare?

- Många företag inom just jord och skog är väldigt beroende av den enskilde företagaren. Det är därför otroligt viktigt att vi som bank förstår dig som företagare och inte minst har förtroende för dig och din förmåga att driva ett företag. Dessutom så behöver vi veta mer om din familje- och livssituation. Har du sambo, barn eller anställning på ett annat företag? Alla dessa delar utgör grunden för den totalbedömning som vi behöver göra. En extra inkomst från en anställning utanför företaget ger exempelvis en trygghet och bidrar positivt till den samlade bedömningen av återbetalningsförmågan samtidigt som exempelvis behov av stora privata uttag från den egna verksamheten påverkar flödet negativt. 

Ett bra underlag inför mötet med oss är en digital ansökan

Några tips till den som vill ta över föräldragården?

- Många gånger när gården byter ägare sker det just inom familjen. Är du intresserad av att en dag ta över gården så är ett tips att skaffa dig erfarenhet från annat håll. Utbilda dig eller ta en anställning på en annan gård eller i ett helt annat företag! På så sätt får du värdefull kunskap och erfarenhet som du kan ta med dig hem till gården den dagen det blir aktuellt att ta över. Kanske får du då även möjlighet att börja spara ihop till en egen insats som du kan komma att behöva den dag som skiftet genomförs. Engagera dig även på gården hemma om du en dag vill ta över, men kom ihåg att inte jobba gratis. Det är inte alltid givet att det bli du som tar över i slutändan och då kan du ha lagt väldigt många timmar och även satsat kapital på något som någon annan drar nytta av. Så försök hitta balansen mellan att vara delaktig och engagerad utan att risker att en dag när skiftet ska genomföras kanske få betala på nytt för de delar du själv byggt upp.

Vilka siffror behöver jag förbereda och dela med banken?

- Återigen så är förståelsen för dig och din verksamhet a och o. Utöver det så diskuterar vi på banken gärna kalkyler, budget, kassaflöde och dina specifika förutsättningar för att få en bra förståelse och kvitto på att du är redo som företagare. Genom att visa att du förstår och kan förklara dina kalkyler och budget ökar förtroendet. Ju högre risk och mer komplex verksamhet desto mer underlag kommer banken att kräva. Kassaflödet, eller motorn i företaget, flödet av pengar in och ut, är en viktig beståndsdel att ha koll på för att klara de svängningar som är en naturlig del av att driva företag.  

Några ytterligare tips för att lyckas med sitt företag och finansieringen?

- Som företagare finns det delar som man inte kan påverka, så som väder och eurokursens utveckling. Samtidigt kan vi aktivt jobba med dessa risker genom att exempelvis investera i bevattning eller säkra EU-stödet. Så räkna på hur ditt företag skulle påverkas när omvärlden förändras. Vad händer om räntan går upp 2 procent? Vad händer om avräkningspriset faller med 10 procent? Vad händer om skörden blir halverad? Fokusera på dina viktigaste intäkter och dina största kostnader utifrån de olika scenarierna. Att förstå vilka parametrar som påverkar dig mest gör att du kan börja fundera över hur du bäst ska kunna hantera de risker som man som företagare kan komma att utsättas för. Och kom ihåg, ju större buffert du har, desto mer kan du också satsa. Och ju bättre koll du som företagare har desto mer sannolikt är det att företaget blir framgångsrikt.

Helena Andersson

Porträtt av Helena Andersson

Helena Andersson Janström

Regionchef, Landshypotek Bank

Relaterade artiklar

Läs mer Svarta och gula stövlar på trapp utomhus

Juristens fem råd till dig som står inför att ta över gården

Läs mer
Läs mer

6 tips till dig som vill köpa gård

Läs mer