Fler kvinnor är lantbrukare än allmänheten tror

Svenska folket underskattar andelen kvinnor som arbetar i lantbruket. En undersökning visar att allmänheten tror att lantbrukarna nästan enbart är män. Mer än hälften av alla svenskar tror att andelen kvinnor i lantbruket är under tio procent. Det är en stor missbedömning av den verkliga andelen som är hela 43 procent.

Det är Landshypotek Bank som har gjort undersökningen som tydligt visar att svenska folket ser lantbrukaren som en man. 

Mer än hälften av alla svenskar bedömer att andelen kvinnor är tio procent eller färre. Åtta av tio svenskar tror att det är färre än 25 procent kvinnor i lantbruket.  Endast var femte är i närheten av det korrekta svaret. Den senaste undersökningen från Jordbruksverket visade på en stark ökning av andelen kvinnor i lantbruket och angav en andel på 43 procent.

– Allt fler kvinnor söker sig till lantbruket och det svenska lantbruket har dessutom alltid byggt på ett familjeengagemang med hög delaktighet av både kvinnor och män. Vi är många inom de gröna näringarna som behöver bli bättre på att visa den verkliga bilden av svenskt lantbruk, säger Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.

Undersökningen som visar på allmänhetens syn i olika frågor om och inom lantbruket är därför viktig. Många gamla föreställningar ligger kvar. De riskerar dämpa både attraktionskraften för näringarna och konsumenternas förståelse för de varor de handlar i butiken.  

– Intresset för svensk mat är stor men kunskapen om producenterna och primärproduktionen låg. Här har vi som jobbar för och inom näringen en viktig roll att visa på den verkliga bilden, dagens moderna lantbruk och lantbrukare. Det handlar både om hur vi visar näringen och engagerar företrädare. Ökad kunskap hos konsumenterna om dagens lantbruk är en förutsättning för att svensk matproduktion ska växa. 

Svar Alla Kvinnor Män
0-10% 53% 60% 46%
11-25% 25% 20% 30%
26-100% 22% 20% 24%

Undersökningen genomfördes av Novus med 2 000 svarande oktober 2016.

Publicerad: 7 mars 2017

Fakta

Enligt Jordbruksverkets senast tillgängliga statistik, publicerad 2014, var 43 procent av de som arbetar i svenska jordbruket kvinnor.

Relaterade artiklar

Läs mer

Tio tips: Så lyckas du som landsbygdsentreprenör

Läs mer
Läs mer Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Läs mer
Läs mer Kvinna och man sitter och pratar vid vägg i solen

Med bokslutet som verktyg för att driva gården framåt

Läs mer