Flygfoto över lantbruk med åker

Köpa fastighet? Så stöttar banken inför köpet

Går du likt många i köptankar just nu? Kanske är det dags att utveckla verksamheten med ett tillköp eller dags för ett första gårdsköp? Oavsett vad kan det vara en del att fundera på när du hittat en lantbruksfastighet som du vill köpa. Vi bollar gärna dina idéer tillsammans med dig.

Med banken som bollplank

Kontakta oss på banken tidigt när du upptäcker en fastighet du önskar köpa. Ju tidigare du hör av dig, desto bättre bollplank kan vi vara under hela processen – från tanke till finansiering vid ett faktiskt köp. Tidigt i processen kan vi tillsammans prata igenom frågor som: varför just den här fastigheten? Hur kommer den att passa in i ditt företag och din verksamhet– på både kort och lång sikt? Kanske har du planer på att utöka din verksamhet och ser att du först om fem år önskar bygga till ett större svinstall eller liknande, har fastigheten rätt förutsättningar även för dina långsiktiga planer?

I vårt gemensamma samtal är det också viktigt att du får fundera igenom om något oväntat skulle hända dig eller din verksamhet och möjliga lösningar för det. Ju mer vi hunnit prata igenom inför köpet desto snabbare kan vi tillsammans lösa eventuella problem som kan uppstå.

Tillsammans hittar vi lösningar

Utifrån vårt samtal om dina planer med fastigheten och hur den kan bidra till din verksamhets lönsamhet och fortsatta utveckling tittar vi tillsammans på olika finansieringslösningar. Kanske önskar du flytta hela verksamheten till den nya fastigheten, eller utöka med en fastighet till? Tillsammans kan vi också diskutera oss fram till huruvida du ska köpa med lagfart eller söka en Lantmäteriförrättning. Med vår långa erfarenhet genom de många skeenden vi varit med om så förstår vi din verksamhet och kan se alternativ som kan fungera för dig. Och glöm inte att det ska kännas tryggt men samtidigt spännande att köpa fastighet. Att förvärva jord och skog ska kännas bra i hjärtat.

Tekniska detaljer att ta reda på om fastigheten:

  • Möjlighet till transporter? Hur ser eventuella skogsbilvägar ut och vilka områden kan jag nå med hjälp av dem?
  • Hur ser pantbrevsbilden ut? Finns det skriftliga inteckningar eller saminteckningar på fastigheten?
  • Finns det belastningar på fastigheten så som servitut eller samfälligheter som vi behöver känna till? Exempel på samhälligheter kan vara gemensamhetsanläggningar, vägar eller mark-och vattenområden.
  • Vem äger stödrätterna? Ska du köpa åkermark – glöm inte övertaget av stödrätterna
  • Behövs förvärvstillstånd? I vissa delar av landet behövs förvärvstillstånd av Länsstyrelsen för att du ska få köpa fastigheten.

Svar på de tekniska frågorna hittar du ofta i mäklarens prospekt, fråga mäklaren annars. De hjälper dig gärna.

Relaterade artiklar

Läs mer Flygfoto över gård omgiven av klargröna åkrar

Att tänka på innan fastighetsköpet

Läs mer
Läs mer

Juristens råd till dig som bedriver verksamhet på lantbruksfastighet

Läs mer
Läs mer Gröna och gula åkerfält

"Att-tänka-på" för landsbygdsföretagare

Läs mer