Tips för dig som går i skogsköpartankar - innan du slår till!

Syftet med ett skogsköp kan vara många. För några baseras det framförallt på virkesproduktion och skötsel. För andra bottnar det kanske i ett stort jakt- och fiskeintresse, en önskan om att äga sin egen mark eller mer av rekreation, bärplockning och en familjeinvestering. Flera ser också köpet av en skogsfastighet som en ren kapitalplacering och ett alternativ till börsen. Simon Edberg på Landshypotek Bank tipsar om vad du bör tänka på innan skogsförvärvet - så att det möter din egen och i många fall även familjens önskan och målsättning på bästa sätt.

  – Det första man bör göra är att fundera över vilka drivkrafter som ligger bakom tanken om ett skogsförvärv. Det vill säga varför du vill köpa en skogsfastighet utifrån vad syftet, målet och anledningen till intresset är. En annan fråga att ställa sig är vilken typ av skogsägare du vill vara. Det hjälper dig att också att specificera vilken typ av skogsfastighet som uppfyller behovet, säger Simon Edberg som arbetar som kundansvarig i Lund där han både möter skogsägare och de som går i skogsköpartankar.

Tänk igenom vad du vill ha ut av ditt skogsägande

Andra parametrar att tänka till kring är hur mycket tid du vill lägga på din skog. Är det viktigt att skogsfastigheten ska ligga geografiskt nära din bostad och tänker du utföra det mesta arbetet i skogen på egen hand? Kan samma måluppfyllelse istället uppnås om fastigheten är placerad i en annan del av landet och extern hjälp anlitas i större utsträckning?

Det finns lika många målsättningar med skogsägandet som det finns skogsägare brukar man säga - och det ligger något i det, menar Simon.

Känslan av att äga sin mark är stark för många och ofta en drivkraft till skogsköpet. Likaså att ha en tillgång som alltid växer oavsett utvecklingen på börsen eller fastighetsmarknaden. Dessutom kan skogen fungera som ett skydd mot inflation, jämfört med att sitta på mycket likvider som inte satts i arbete.

  – Önskar du mer av rekreation, jakt och fiske, lite skogsmark runt gårdscentrat att ta hundpromenader i eller vill prova på att driva en julgransodling - då ser troligtvis fastigheten annorlunda ut än om ditt fokus istället är inriktat på en hög produktion. Att bottna i vilken typ av fastighet du söker utifrån hur stor den behöver vara, den geografiska placeringen och hur ägandet kommer att se ut är väl investerad tid innan budgivningarna.

Hur ska skogen värderas i pengar?

En intressant, men svår fråga att besvara, är hur skogen ska värderas i kronor och ören. Är det virkesförrådet man ska titta på eller är det antal hektar för pengarna som avgör hur dyr eller billig en skogsfastighet är? Är det framåtriktade kassaflödet från fastigheten den faktor som driver priset eller är det möjligheten till rekreation, jakt och fiske som är det viktiga?

  – Att sätta fingret på vilka parametrar som styr är svårt då det både är mjuka och hårda värden som ska tas i beaktning. Det kan finnas djupa familjetraditioner och rötter i området som för skogsägaren värderas högre än både virkespris och direktavkastning. För en annan är resultaträkningen det väsentliga och fastigheten ses mer som en ren produktionsenhet, utan känslomässig anknytning.

Priserna på skogsmark har stigit stadigt senaste 100 åren i hela landet - och likaså har rekreationsvärden som fiske och jakt följt med. Vilka värden som värdesätts mest är högst individuellt, men något man kan konstatera är att det finns många värden i skogen som i många fall är dolda. Och Simon är övertygad om att det i framtiden kommer att finnas värden i skogen som vi inte är medvetna om idag.

Simons tips inför skogsköpet

Granska skogsbruksplanen och hur åtgärdsöversikten ser ut de närmaste åren för att få en bra känsla för fastigheten innan du lägger ett bud. 

  • Se över om det är många åtgärder som behöver göras omedelbart och hur åldersfördelningen ser ut på fastigheten.
  • Kontrollera om det finns några områden med höga naturvärden som behöver tas i beaktning vid eventuella avverkningar eller ingrepp i skogen.
  • Finns det områden som lämpar sig väl för utveckling av naturvård behöver du sätta dig in i hur skötseln bör anpassas efter det.
  • Undersök ifall det går skogsbilvägar in på fastigheten och hur vägnätet över lag ser ut. Ett bra vägnät möjliggör en enklare översyn av fastighet och gör virkestransporter lättare och billigare. 

Det är också bra att räkna på den uppskattade avkastningen och det förväntade kassaflödet de närmaste åren.  

  • Räkna på hur mycket lån skogen kan bära på egen hand och hur mycket av finansieringskostnaden som behöver täckas från andra inkomstkällor.
  • Se över hur stor del av köpeskillingen du kan gå in med själv och hur mycket som behöver lånas upp till förvärvet. 
  • Sätt en maxgräns för hur mycket du är beredd att betala för fastigheten innan budgivningen.
  • Ta kontakt med banken i god tid inför skogsaffären för att se över finansieringen och vilket alternativ som passar bäst. 

  – Sammanfattningsvis är det alltså en hel del att tänka på för dig som planerar att investera i en skogsfastighet. Att bli skogsägare innebär också att man blir företagare, då verksamheten i många fall drivs i en enskild firma eller enkelt bolag. Om skogsbruket ska bedrivas i ett aktiebolag krävs det att fastigheten som säljs är bolagsägd, då jordförvärvslagen hindrar bolag från att köpa skog från privatpersoner. I Sverige ägs skogsmarken ungefär till 50 % av privatpersoner och till 50 % av juridiska personer och jordförvärvslagen syftar till att behålla denna fördelning. Det finns många fördelar med att bedriva sitt ägande i en enskild firma. Några av dem är möjligheten att köpa skog från både privatpersoner och bolag, skatteavdrag, räntefördelning och produkten Skogskonto, som vi erbjuder våra skogskunder, avslutar Simon

Vi på Landshypotek Bank ser fram emot att vara en del av resan. Varmt välkommen att kontakta oss för vidare diskussion och upplägg gällande vilken finansieringslösning som passar bäst.

 

Läs mer

Taxonomin – vad innebär förslaget generellt och för mig som skogsägare specifikt?

Läs mer
Läs mer

Skogen – vår fantastiska tillgång

Läs mer
Läs mer

Amortering på skogsfastigheter

Läs mer