Hand som håller i såg som sågar i träd

Värt att tänka på inför säsongens skogsskötsel

Vi är redan inne i maj och det börjar bli dags att se över vad som kan behöva åtgärdas på din skogsfastighet. Anders Nilsson, kundansvarig på Landshypotek, tipsar om att prioritera insatserna efter när i tiden de behöver göras och att det är hög tid att beställa skogsplantor för årets planteringar och lägga ut röjningsuppdrag så att det hinns med denna säsong.   

En skogsfastighet växer kontinuerligt och har du inte har varit ute och tittat till den på några år är det allra viktigaste att komma till skott med att se över vad som behöver göras. Bor du på fastigheten är det såklart lättare att göra en översyn löpande, medan du som utbo behöver planera in de så välbehövliga besöken.

Är skogsfastigheten samägd är det viktigt att diskutera åtgärderna och det ekonomiska mellan alla delägare. Det är lätt att ta för givet att alla är överens, men det kan finnas många olika intressen som behöver vägas samman kring vad som behöver göras och vad det kan kosta.

Anders menar att det många gånger kan vara bra att ha med sig en sakkunnig för en diskussion direkt på plats i skogen och tipsar om att kontakta skogsrådgivare/virkesköpare i god tid för att boka in ett möte då även de gärna tar semester på sommaren.

En aktuell skogsbruksplan underlättar för att gå in med en större precision kring de åtgärder som behöver göras. Den är också en bra hjälp för den praktiska och ekonomiska planeringen på både kort och lång sikt. Men för att planen ska vara ett användbart redskap måste den stämma med verkligheten. Skogen förändras snabbt och därför behöver den också uppdateras med jämna mellanrum. Det finns ingen lag att ha en skogsbruksplan, men Anders rekommenderar varmt att upprätta en som är anpassad efter målsättningen med ditt skogsbruk.

Det ska du titta efter när du är ute på din skogsfastighet

  • Se över vilket skick vägarna är i. Behöver sly röjas efter vägkanterna, bytas någon vägtrumma, grusas eller hyvlas? Kanske är det också dags att bryta en ny väg inför kommande avverkning eller gallringar.
  • Gå igenom de senaste årens planteringar för att se om de har klarat sig bra eller om de behöver kompletteras med nya plantor i luckor. Tänk långsiktigt så att du får en ståndortsanpassad plantering, d.v.s. rätt träd på rätt plats. Klimatpåverkan med högre temperaturer gör exempelvis att gran inte ska planteras på lite torrare tallmarker.
  • Röjningar kan behövas i ungskogen eller underröjning inför gallring. Fundera över vad du klarar av att göra själv och lej sedan bort det du inte hinner med eller klarar av själv. Kontakta entreprenörer i god tid för att boka upp arbetet. Det sämsta beslutet är att låta bli. Då blir det både dyrare att åtgärda och klenare stammar inför gallring, vilket gör att nettot blir sämre.
  • Granbarkborren ser nu ut att bre ut sig även norröver. Via Skogsstyrelsen finns riskkartor att ta del av. Sen gäller det att ta på sig kängorna och gå ut i markerna för att inventera bestånden. Förra årets angrepp syns lätt med ögat, värre är det med färska utbrott. I svärmningstider, när temperaturen överstiger 18 grader, kan mycket hända på kort tid. Leta efter borrmjöl vid foten av stammarna. Är de nyligen angripna syns det inte på kronan och trädet. Istället ska du titta efter spår av mjölet. Skulle du upptäcka angrepp gäller det att avverka och få ut angripet virket snabbt. Om du vet att du kommer att få problem är det bra att höra med din virkesköpare om möjligheten att få hjälp redan nu.
  • Just nu är det stor efterfrågan på både timmer och massaved då skogsindustrin kör för fullt och har hög lönsamhet. Är det dags för en slutavverkning/gallring kan den finansiera de åtgärder som behöver göras. Se till om att försäkra dig om att du får ett bra pris för ditt virke och var medveten om att prishöjningar är att vänta under året när du pratar med din virkesköpare.
  • Kom också ihåg viltvården. Under våren är det lämpligt att sätta ut saltstenar och under sommaren röja jaktpassen.

Som skogsägare är det lätt att få dåligt samvete för det som inte hinns med. Prioritera åtgärderna efter när i tiden de behöver göras och lej bort arbetet du inte får gjort på egen hand.

Med önskan om en bra skogssommar!

Hoppas vi ses på Elmia Wood!

Skogsintresset har vi gemensamt med många av våra kunder och det vi kan bäst, finansiering och investeringar i skog, delar vi gärna med fler. Välkommen att diskutera dina skogstankar med oss på Elmia Wood 2-4 juni.

Relaterade artiklar

Läs mer Barr med vattendroppe

Så kan skogens värde påverkas av stigande inflation och räntehöjningar

Läs mer
Läs mer Skog  i vinterskrud

Alternativa inkomstkällor för ett jämnare kassaflöde från din skog

Läs mer