Flicka som äter kaka utomhus

Att tänka på när du väljer sparkonto

I en orolig tid med stigande boräntor och svajiga börskurser intresserar sig allt fler för trygga sparformer. Men olika sparkonton kan skilja sig åt en hel del. Vi delar med oss av några tips inför valet av ett tryggt sparande.

Ränta på sparkontot får dina pengar att växa

Genom att spara dina pengar på ett sparkonto med ränta kan dina pengar växa med en avkastning du ofta kan förutse. Det finns dessutom sällan någon risk att pengarna minskar i värde på kontot, bortsett från inflationens påverkan på pengar i allmänhet. Sparkonto med ränta kan ha rörlig eller fast ränta, vilket ofta hänger ihop med kontots flexibilitet för uttag och bindningstid.

Utan avgifter blir sparandet enklare

Sparkonton som har årsavgifter eller avgifter för uttag kan äta upp hela eller dela av den räntan du får tillbaka på ditt sparande. Jämför därför både räntan och eventuella avgifter innan du väljer sparkonto.

Sparkonto för dig som vill spara tryggt

Fria uttag – när du behöver sparpengarna

Ett sparkonto med fria uttag underlättar när du snabbt behöver ta ut dina sparade pengar. Kanske för att kunna betala verkstaden när bilen ska repareras, hantverkaren som lagat ett läckande tak eller handpenningen till säljaren vid en budgivning som går fort.

En bank ger sparkontot trygghet

Det finns många olika aktörer som erbjuder olika typer av sparkonton. På oss banker ställs ofta högre krav, vilket i sin tur skapar trygghet för dig och ditt sparande. Ett sparkonto hos en bank som erbjuder andra tjänster, exempelvis lån till hus, ger ofta stärkt trygghet genom minskad risk för konkurs eller snabba negativa förändringar. 

Insättningsgaranti skyddar dina pengar

Den statliga insättningsgarantin* innebär enkelt förklarat att du får tillbaka dina insatta sparpengar (upp till totalt 1 050 000 kronor) om banken du har ditt sparande hos skulle gå i konkurs. Kolla upp så att ditt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin, innan du öppnar det. Du hittar mer information om den statliga insättningsgarantin längre ner på denna sida. 

*Information om statlig insättningsgaranti. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Läs mer Nysådda plantor sticker upp ur jord

Kontosparande allt populärare med stigande räntor

Läs mer
Läs mer Händer som plockar upp potatis ur ett hav av skördad potatis

Buffertsparande – din ekonomiska trygghet när vardagen händer

Läs mer
Läs mer Motorled och flerfamiljshusområde från ovan

Hur påverkar inflationen din hushållsekonomi?

Läs mer