Vuxen och två barn syns genom fönster, bakar i kök

Stresstestat din ekonomi?

Ett buffertsparande skapar en trygghet i att du klarar oförutsedda utgifter. Hur stor summan bör vara beror på flera faktorer, men genom att stresstesta din ekonomi kan du få en bild av om du ligger på rätt nivå i din buffert.

Buffertsparandet ska gå till oväntade utgifter, exempelvis till att ersätta ett kylskåp som gått sönder, eller om du plötsligt blir utan inkomst.

– Eftersom syftet med pengarna är att de ska finnas tillgängliga när något oförutsett inträffar så är det viktigt att de är placerade på ett konto med fria uttag. Samtidigt bör du se till att du får så mycket ränta som möjligt på ditt buffertsparande, inte minst nu när inflationen har ökat, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Spara tryggt med ränta

Livssituationen avgör

En fråga som många ställer sig är hur stort buffertsparandet behöver vara. Ett vanligt riktmärke är 2-3 månadslöner efter skatt. Men det beror också på hur ens situation ser ut.

– Husägare har ofta en mycket större risk för oväntade utgifter, då det kan uppstå kostnader för underhåll som man inte behöver stå för själv om man bor i en hyresrätt. Ett hus innebär oftast också en högre risk för oväntade utgifter jämfört med om man bor i bostadsrätt, samtidigt ser vi också att många som bor i bostadsrätt har fått, eller kommer att få, höjda avgifter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

När du stresstestar din ekonomi behöver du både fokusera på de pengar som kommer in till kontot, och dina utgifter, samt fundera över hur en förändring i inkomster eller utgifter skulle påverka dig ekonomiskt.

– Fundera över hur du skulle klara dig om inkomsten går ner. Är du medlem i a-kassan? Och har du, om du tjänar mer än det belopp a-kassan betalar ut, inkomstförsäkring? Även om du har det är bufferten viktig, ifall det dröjer innan du får den ersättning du har rätt till, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, och fortsätter:

– Se också över vilka utgifter som kan uppstå. Till exempel att elkostnaderna ökar under en period, eller att tvättmaskinen eller något annat i hushållet går sönder, eller att räntorna stiger. Det är viktigt att både se till vilka kostnader som kan uppstå, och hur man skulle påverkas av ett tapp i inkomst.

Se över ekonomin regelbundet

Det är bra att göra en översyn över ekonomin några gånger om året.

– Försök få in det som en naturlig rutin i ditt liv, som att du “höststädar” eller “vårstädar” din ekonomi. Det är också ett bra tillfälle att se över och konkurrensutsätta dina försäkringar.

Den senaste tidens ökade kostnader i form av exempelvis dyrare elräkningar och matkassar, kan ha gjort att man är i ett läge där det är svårt att spara, eller där man har behövt ta från sitt sparkonto för att ha råd med det nödvändigaste. Men i oroliga tider är behovet av ett buffertsparande ofta ännu större.

 – Det viktigaste är att få in vanan att spara. Testa att sätta undan en liten summa i samband med att lönen betalas ut, sedan kanske du kan öka summan efterhand, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Sparräntan kan skilja sig åt

Med dagens inflation förlorar pengarna snabbt i värde. Det kan därför vara bra att placera sitt buffertsparande på ett sparkonto med ränta. Flera banker har nu ökat sina sparräntor markant.

–  Utmana din bank och kolla upp vad de har för ränta på sina sparkonton, ofta kan det skilja sig åt mycket mellan olika banker. Var noga med att välja ett sparkonto med fria uttag för ditt buffertsparande, eftersom du inte vet när du kommer att behöva pengarna, och säkerställ att sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Landshypotek Bank har höjt sparräntan flera gånger senaste året, och räntan ligger idag på 3,80 procent för Sparkontot Trygghet. Kontot har fria uttag, är fri från avgifter och omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

*Information om statlig insättningsgaranti: Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.insattningsgarantin.se.

Relaterade artiklar

Läs mer Man och kvinna som pratar vid en dator i hemmet

Då är det läge att välja sparkontot istället för börsen

Läs mer
Läs mer Nysådda plantor sticker upp ur jord

Kontosparande allt populärare med stigande räntor

Läs mer
Läs mer Flicka som äter kaka utomhus

Att tänka på när du väljer sparkonto

Läs mer