Två män i bassäng för landsbaserad fiskodling

Sjömat – livsmedel som växer både till sjöss och på land

Fisk och skaldjur, eller sjömat som det gemensamma namnet för livsmedel från vatten är, utgör en stor del av människans livsmedelskonsumtion. Sedan 1960-talet har den totala konsumtionen fördubblats globalt. Samtidigt är varannan fisk som äts odlad. Vi dyker ner i var sjömaten kommer från.

Konsumtion av sjömat skiljer sig

I Sverige äter vi årligen ca 13 kg fisk eller skaldjur per person och år. Det är ungefär en till två gånger i veckan vilket är något lägre än rekommendationerna från Livsmedelsverket. Svenskarna favoriter, de arter som vi äter mest av, är lax, sill, torsk och räkor.

Sjömat är ofta rik på mineraler, vitaminer och fleromättade fetter vilket de flesta av oss mår bra av. Men det är långt ifrån alla som konsumerar sjömat och den skiljer sig mycket åt mellan olika grupper. Var tredje svensk äter varken fisk eller skaldjur alls och män, äldre personer och personer med hög inkomst äter generellt sett mer fisk och skaldjur.

Majoriteten av sjömaten importeras

Trots de många positiva egenskaperna fisk och skaldjur kan ha för hälsan finns det en baksida. Fisk är ofta förknippad med miljöproblem och en hög efterfrågan leder till utfiskning av haven. Därför har den odlade fisken blivit allt mer vanligt förekommande och varannan fisk som vi äter idag är odlad. Norge är en stor fiskodlingsnation men står trots det för en bråkdel av världsproduktionen. Den absoluta majoriteten av världens fisk odlas i Asien. Så mycket av den sjömat som vi i Sverige konsumerar kommer oftast från andra sidan jorden. Men även den odlade fisken är förknippad med miljöproblem. Överanvändning av antibiotika är ett problem som fiskodlingar utanför Europa dras med och många av odlingarna sker under förhållanden i förorenade floder som inte skulle beviljas tillstånd i Sverige. Trots detta når den alltså i mycket hög utsträckning till fiskdisken i våra lokala matbutiker.

Inhemsk odling av sjömat

I Sverige finns det potential att öka den inhemska produktionen av sjömat. En gång i tiden odlade vi till och med mer fisk än norrmännen som idag är världskända för sin lax. Idag produceras ca 10 000 ton matfisk, lika mycket som knappt 800 000 svenskar konsumerar, i Sverige där regnbågen motsvarar 90 % av produktionen. Fisken odlas framför allt i sjöar, kraftverksmagasin och i nätkassar i Bottniska viken. Ibland riktas kritik mot att odlingarna läcker foderrester och avföring vilket bidrar till övergödning. Samtidigt har kassodlingarna fördelar, framför allt i områden som är försurade eller skogsvatten som kan lida av näringsbrist.

Sjömat odlas även på land

På den senaste tiden har landbaserad odling fått en del uppmärksamhet. Idag finns ett tjugotal landbaserade fiskodlingar i Sverige, ofta i ladugårdar på gårdar runt om i landet. Fördelen med den landbaserade odlingen är att den är ofta är inomhusodlad vilket gör att temperatur, syrehalt och ph-värde kan styras i detalj samtidigt som läckage av näringsämnen till vattendrag kan undvikas. Nackdelen är att de kräver mycket teknik som kräver stora investeringar och gör att systemen är känsliga för t.ex. strömavbrott.

Båda sätten att odla fisk har sina för- och nackdelar. Mycket handlar om de geografiska förutsättningarna. Men oavsett om fisken odlas i sjön eller på land så håller den svenskodlade fisken hög kvalitet. Och vetskapen att fisken inte odlats på andra sidan jorden innan den når tallriken känns nog också ganska bra i magen för många.

Foto: Bilden är inskickad som tävlingsbidrag i tävlingen Din Gård, 2019. 

Relaterade artiklar

Läs mer

Elkostnader som rusar – vilka är solcellsexpertens bästa tips?

Läs mer
Läs mer

6 tips till dig som vill köpa gård

Läs mer
Läs mer Vildsvin i skogen

7 fakta om viltkött

Läs mer