Boendekalkyl

Hur mycket får jag låna?

Med vår bolånekalkyl kan du räkna på hur mycket du kan låna och samtidigt få en uppskattning av månadskostnaden för ditt bolån blir hos oss. Kom igång genom att välja om du vill flytta ditt bolån eller köpa en ny bostad.

Med bolånekalkylens hjälp kan du räkna på hur mycket du får låna och direkt få en preliminär uppskattning av beloppet innan du gör en ansökan. 

Bolånekalkylen visar också den preliminära månadskostnaden för din bostad när du anger typ av boende, kommun, bostadens värde och uppgifter om hushållets inkomst och utgifter. Utöver att se den uppskattade månadskostnaden för ränta och amortering kan du i bolånekalkylen också se en uppskattning av bostadens driftskostnad och fastighetsavgift. På så vis får du med hjälp av bolånekalkylen en god uppskattning för hur mycket du kan låna och vad din bostad kostar dig per månad.

  • Räkna på hur mycket du kan låna
  • Gör en bolånekalkyl för huset du vill köpa
  • Se preliminär månadskostnad för din bostad

I bolånekalkylen kan du på samma sätt som för en villa också räkna på månadskostnaden för ditt fritidshus och se uppskattad månadskostnad om du flyttar ditt bolån för fritidshuset till Landshypotek.  

Bolånekalkylen anger preliminära uppgifter och utgör inget bindande erbjudande om lån hos oss. Men ger en indikation på hur månadskostnaden kan bli om du flyttar ditt bolån till Landshypotek inför att du gör en ansökan. När du sedan ansöker om bolån hos oss räknar vi på en högre kalkylränta och ser över amorteringen för att kunna fatta ett beslut som ser till din återbetalningsförmåga även på lång sikt.