Regionstyrelse Gotland

Ledamöter

Porträtt av Fredrik Smitterberg

Fredrik Smitterberg

Ledamot, ordförande

Charlotte Bendelin

Ledamot

Elof Nilsson

Ledamot
Porträtt av Eva Ingmarsson

Eva Ingemarsson

Ledamot, vice ordförande
Porträtt av Jeanette Åkerblom

Jeanette Åkerblom Adler

Ledamot
Porträtt av Ola Eriksson

Ola Eriksson

Ledamot
Porträtt av Åsa Gustavsson

Åsa Gustafsson

Ledamot