Regionstyrelse Mälarprovinserna

Ledamöter

Porträtt av Karin Andersson

Karin Andersson

Ledamot
Porträtt av Bo Lemar

Bo Lemar

Ledamot, ordförande

Jakob von Engeström

Ledamot
Porträtt av Kajsa Wejåker

Kajsa Wejåker

Ledamot, vice ordförande

Louise Änggårdh

Ledamot
Porträtt av Martin Olsson

Martin Ohlson

Ledamot

Robert Ihrsén

Ledamot