Regionstyrelse Mitt

Ledamöter

Porträtt av Kent Fredriksson

Kent Fredriksson

Ledamot, ordförande

Emma Zeigler

Ledamot
Porträtt av Håkan Antonsson

Håkan Antonsson

Ledamot, sekreterare
Porträtt av Lars Nathanaelsson

Lars Nathanaelsson

Ledamot

Lotten Rapp

Ledamot

Märet Rusk Feitkenhauer

Ledamot