Regionala valberedningar

Nedan finns kontaktuppgifter till samtliga regionala valberedningar.

Gotland

Ola Jakobsson, ordförande                           
Mobil: 070-928 98 38
E-post: ola.jakobsson@landshypotekekonomiskforening.se

Hanna Ahlsten, ledamot
Mobil: 070-757 78 33
E-post: hanna.ahlsten@landshypotekekonomiskforening.se 

Lars Farinder, ledamot                               
Mobil: 070-592 06 81
E-post: lars.farinder@landshypotekekonomiskforening.se

Gävle-Dala

Bo Fredriksson, ordförande
Mobil: 070-683 94 72
E-post: bo.fredriksson@landshypotekekonomiskforening.se

Carin Bratt, ledamot                                
Mobil: 070-686 65 59
E-post: carin.bratt@landshypotekekonomiskforening.se 

Maria Wikblom, ledamot
Mobil: 070-686 65 59
E-post: maria.wikblom@landshypotekekonomiskforening.se  

Mitt

Monika Jakobsson, ordförande                   
Mobil: 070-221 99 94
E-post: monica.jacobsson@landshypotekekonomiskforening.se 

Joakim Lindström                             
Mobil: 070-398 75 05
E-post: joakim.lindstrom@Landshypotekekonomiskforening.se 

Frida Bylund, ledamot
Mobil: 070-274 54 86
E-post: frida.bylund@landshypotekekonomiskforening.se 

Esbjörn Olofsson, ledamot
Mobil: 070-566 35 63
E-post: esbjorn.olofsson@landshypotekekonomiskforening.se 

Mälarprovinserna

Sören Kihlberg, ordförande                     
Mobil: 070-689 56 38
E-post: soren.kihlberg@landshypotekekonomiskforening.se 

Axel Bergqvist, ledamot
Mobil: 073-684 9500
E-post: axel.bergquist@landshypotekekonomiskforening.se 

Jakob von Engeström
Tel: 070-745 50 44
E-post: jakob.vonengestrom@landshypotekekonomiskforening.se  

Martina Schagerlund, ledamot
Mobil: 070-825 03 81
E-post: martina.schagerlund@landshypotekekonomiskforening.se  

Victor Wässman, ledamot
Mobil: 070-280 81 61
E-post: victor.wassman@landshypotekekonomiskforening.se 

Norr

Mats Juhlin, ordförande                          
Mobil: 070-547 02 19
E-post: mats.juhlin@landshypotekekonomiskforening.se  

Carina Forslund, ledamot
Mobil: 073-063 98 19
E-post: carina.forslund@landshypotekekonomiskforening.se 

Roger Levander, ledamot
Mobil: 073-806 53 74
E-post: roger.levander@landshypotekekonomiskforening.se 

Svarte Swartling, ledamot                     
Mobil: 070-646 69 42
E-post: svarte.swartling@landshypotekekonomiskforening.se 

Skåne

Nils Silfverschöld, ordförande
Mobil: 070-444 47 76
E-post: nils.silfverschiold@landshypotekekonomiskforening.se 

Fredrik Hallefält
Mobil: 070-664 20 74
E-post: fredrik.hallefalt@landshypotekekonomiskforening.se 

Anna Kihlén Larsson, ledamot
Mobil: 070-343 70 23
E-post: anna.kilenlarsson@landshypotekekonomiskforening.se 

Sven Fajersson, ledamot
Mobil: 070-549 53 91
E-post: sven.fajersson@landshypotekekonomiskforening.se 

Småland

Marcus Henrysson, ordförande                  
Mobil: 070-592 02 87
E-post: marcus.henrysson@landshypotekekonomiskforening.se 

Mats Abrahamsson, ledamot                  
Mobil: 070-887 43 61
E-post: mats.abrahamsson@landshypotekekonomiskforening.se 

Peter Andersson, ledamot
Mobil: 070-844 47 91
E-post: peter.andersson@landshypotekekonomiskforening.se 

Gustav Schaefer, ledamot
Mobil: 070-816 10 31
E-post: gustav.schaefer@landshypotekekonomiskforening.se 

Anders Linnér, ledamot
Mobil: 072-734 03 72 
E-post: anders.linner@landshypotekekonomiskforening.se 

Väst

Knut Indebetou, ordförande                         
Mobil: 070-845 32 88
E-post: knut.indebetou@landshypotekekonomiskforening.se 

Christina Dahl, ledamot                           
Mobil: 070-522 92 02
E-post: christina.dahl@landshypotekekonomiskforening.se 

Johan Carlsson, ledamot                  
Mobil: 070-825 88 29
E-post: johan.carlsson@landshypotekekonomiskforening.se 

Svante Kaijser, ledamot
Tel: 070-364 50 90
E-post: svante.kaijser@landshypotekekonomiskforening.se 

Wermland

Bengt Edsgård, ordförande                     
Mobil: 070-832 03 55
E-post: bengt.edsgard@landshypotekekonomiskforening.se 

Johan Svantesson, ledamot                    
Mobil: 070-324 94 03
E-post: johan.svantesson@landshypotekekonomiskforening.se 

Thomas Eriksson, ledamot           
Mobil: 070-337 23 33          
E-post: thomas.eriksson@landshypotekekonomiskforening.se 

Örebro

Rickard Axdorff, ordförande 
Mobil: 070-678 96 00
E-post: rickard.axdorff@landshypotekekonomiskforening.se 

Therese Erneskog, ledamot 
Mobil: 070-939 04 86
E-post: therese.erneskog@landshypotekekonomiskforening.se 

Ida Prejer, ledamot
Mobil: 070-286 70 10
E-post: ida.prejer@landshypotekekonomiskforening.se

Östergötland

Peter Borring, ordförande                   
Mobil: 070-343 69 59
E-post: peter.borring@landshypotekekonomiskforening.se 

Tomas Johansson, ledamot     
Mobil: 073-326 70 01
E-post: tomas.johansson@landshypotekekonomiskforening.se 

Peter Karlsson, ledamot
Mobil:070-634 45 61
E-post: peter.karlsson@landshypotekekonomiskforening.se