Regionstyrelse Väst

Ledamöter

Porträtt av Ulf Ohlsson, Region Väst

Ulf Ohlsson

Ledamot, ordförande
Porträtt av Anders Wallskog, region Väst

Anders Wallskog

Ledamot, vice ordförande
Porträtt av Håkan Östlund, Region Väst

Håkan Östlund

Ledamot
Porträtt av Malin Brattemark, Region Väst

Malin Brättemark

Ledamot

Malin Indebetou

Ledamot
Porträtt av Peter Tagesson, Ledamot region Väst

Peter Tagesson

Ledamot, sekreterare
Porträtt av Roland Höckert, region Väst

Roland Höckert

Ledamot
Porträtt av Thomas Andersson

Thomas Andersson

Ledamot