Finansiella rapporter

Här kan du ladda ned finansiella rapporter som pdf.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Kontakta oss

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) , med tillhörande nationell följdlagstiftning, samt i övrigt tillämplig dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om Bankens behandling av personuppgifter se landshypotek.se/personuppgiftshantering.