Regionstyrelse Mitt

Ledamöter

Porträtt av Kent Fredriksson

Kent Fredriksson

Ledamot, ordförande

Emma Zeigler

Ledamot
Porträtt av Håkan Antonsson

Håkan Antonsson

Ledamot, sekreterare

Joakim Lindström

Ledamot
Porträtt av Lars Nathanaelsson

Lars Nathanaelsson

Ledamot
Porträtt av Magnus Persson

Magnus Persson

Ledamot