Regionstyrelse Norr

Ledamöter

Porträtt av Torgny Långström

Torgny Långström

Ledamot, ordförande

Björn Winsa

Ledamot
Porträtt av Christina Forsgren

Christina Forsgren

Ledamot, vice ordförande
Porträtt av Hans Jacobsson

Hans Jakobsson

Ledamot, sekreterare

Jennie Hellman

Ledamot

Jonas Nygren

Ledamot