Regionstyrelse Örebro

Ledamöter

Lars-Johan Merin

Ledamot, ordförande

Christofer Carlander

Ledamot

Johan Paulsson

Ledamot, vice ordförande

Richard Folin

Ledamot

Thomas Pålstam

Ledamot, sekreterare