Om Landshypotek Bank

Landshypotek är en bank för att låna och spara. Sedan 1836 har vi tillsammans med våra kunder bidragit till ett rikare liv i hela landet. Idag finansierar vi såväl företagande inom jord och skog som boende för hus- och gårdsägare.  Hos oss kan alla också spara tryggt.

Utmanare i snart 200 år

Landshypotek bildades för att skapa trygg finansiering till goda villkor för Sveriges jord- och skogsbrukare. Sedan dess har vi fortsatt att utmana på den svenska bankmarknaden genom att erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga lån, tryggt och enkelt med schyssta villkor.

Kunniga, trygga och stabila

Genom Landshypoteks fokus utvecklar vi ständigt vårt kunnande och sätt för att göra det bästa för kunderna inom just lån till villa, lantbruks- eller skogsfastighet. Det har gjort oss till en av de tio största bankerna i Sverige, och att myndigheterna räknar oss vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen.

Lantbrukare äger banken

Landshypotek Bank ägs av cirka 37 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vi grundades av våra kunder. Kunderna byggde vår affärsmodell och äger fortfarande banken. Det präglar vårt sätt att agera och vara. Banken drivs inte av eget vinstintresse eller utdelningar till aktieägare. Istället delar vi med oss av överskottet genom utdelning i form av årlig återbäring till våra jord- och skogsbrukande låntagare

För de gröna näringarna och levande landsbygder

Tillsammans med kunderna bidrar vi till grön företagsamhet och levande landsbygder. Genom åren har vi finansierat hundratusentals satsningar på välskötta skogar, lokalproducerad mat och öppna landskap.

Hållbar och grön utveckling

En hållbar utveckling för landet vilar på förutsättningarna att bo och verka i hela Sverige. Landshypotek möjliggör för en grön hållbar utveckling där jord och skog brukas och växer över hela landet. Gröna näringarna är nyckeln i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

 • Har i snart 200 år levererat trygg finansiering
 • Marknadens främsta utmanare på bottenlån över hela landet – inom såväl jord & skog som bolån  
 • En av de tio största bankerna i Sverige, av myndigheterna klassad vara av systemvikt
 • Överskottet går tillbaka till det svenska jord- och skogsbruket
 • Möjliggör hållbar utveckling med finansiering av de gröna näringarna, boende och verksamhet i hela landet
 • Tryggt sparande för alla

Landshypotek Bank i korthet

 • Piktogram

  81 000 kunder

  som är verksamma inom jord och skog, lånar till hus eller är sparare

 • Piktogram

  72,3 mdkr

  utlånade till det svenska jord- och skogsbruket

 • Piktogram

  37 000 st

  medlemmar äger banken

 • Piktogram

  13,4 mdkr

  utlånat till bolånekunder