Nytt nummer av Medlemsaktuellt ute

Medlemsaktuellt är medlemstidningen för Landshypoteks runt 37 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar. Den utkommer några gånger per år och distribueras till medlemmarna per post, men alla som önskar får självklart läsa den. Nu är novembernumret här - fullt med nyheter om vad som händer i och kring banken och föreningen.

Här presenteras ett urval av artiklar från novembernumret. Medlemsaktuellt i sin helhet finns att ta del av som pdf under ”Läs Medlemsaktuellt”.

Ledaren: Året som prövat och stärkt oss

"Under året har vi alla fått lära oss att navigera i en ny värld, med nya förhållningssätt och nya beteenden. Men det märks att det växer fram en ökad trygghet även i osäkerheten” Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i ledaren och betonar samtidigt att Landshypotek Bank känner stor trygghet i sin finansiella situation. ”Vi växer, har god intjäning, kostnadskontroll och stabil kapitalsituation. Vi har inte heller sett särskilda kreditutmaningar för våra kunder”.

>Läs Per Lindblads ledare här

141 miljoner i återbäring

På extrastämman kunde den tidigare föreslagna utdelningen klubbas igenom. 141 miljoner av bankens vinst 2019 betalas nu ut till medlemmarna. Per-Olof Hilmér, Landshypotek Ekonomisk Förenings ordförande, kommenterar beslutet och vägen fram till det. "De här pengarna kommer betydligt bättre till användning på landets gårdar än vilandes på ett konto hos den bank vi äger tillsammans säger han"

>Läs om utdelningsbeslutet här

Din insats ger dig mer av Landshypotek

Landshypotek är en kooperation där alla som lånar till fastigheter inom jord och skog kan ta del av bankens vinst. Genom att öka den egna insatsen går det att påverka hur stor del av utdelningen man får.

>Läs mer om att investera i Landshypotek här

Medlemsporträttet: Möt mjölkbönderna på Södra Kärr

I Medlemsporträttet möter du Niclas och Lena Stang, mjölkbönderna på Södra Kärr i Dalsland. För 15 år sedan tog de över efter Niclas föräldrar. Nu rullar livet på med tre barn och ett mjölkrobotsystem. Frågor, som vad ska man tänka på när man moderniserar en mjölkgård, om det går att expandera utan att få växtvärk och hur man hittar rätt balans, besvaras bl.a. i reportaget.

>Läs om paret med stort engagemang för djur och nästa generation lantbrukare här

Det är något av innehållet du kan ta del av i detta nummer.

Trevlig läsning!

Läs Medlemsaktuellt här

Här kan du ladda ned de senaste numret av Medlemsaktuellt som pdf.

Medlemsaktuellt nov 2020