Ekonomins påverkan på lantbruket och skogens roll i samhället i fokus på Landshypoteks Höstmöte

Den 16 november är det dags för Landshypoteks Höstmöte - en digital sändning som är öppen för alla med intresse i de gröna näringarna att ansluta till. Under det timmeslånga programmet summerar vi, tillsammans med inbjudna gäster, året som gått genom att diskutera vad som präglat ekonomin, samhället och lantbruket. Därifrån tar vi sedan sikte på 2022 och vad vi har att vänta oss framöver.

Höstmötet är ett sätt för oss på Landshypotek att bidra till dialogen inom de gröna näringarna. Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, är en av Höstmötets deltagare och kommer även att leda ett samtal om ekonomins påverkan på samhället i stort och inom lantbruket specifikt. 

   – För företagare är ekonomin central, oavsett vilken verksamhet man bedriver. I den gröna näringen påverkas såväl avsalupriser som insatsvaror av den globala marknaden. Adderar man att vi är kapitalintensiva så påverkar räntan oss alla. Genom att följa med i den ekomiska debatten och utvecklingen kan vi förebereda oss på ett bra sätt för ett fortsatt framgångsrikt företagande över hela landet. Detta gäller inte minst mig och mina medarbetare som dagligen stödjer den gröna näringen, säger Per Lindblad. 

För att fånga fler perspektiv på ekonomins påverkan på samhället och lantbruket kommer Per att få sällskap av bland annat Isabel Moretti, vd på Svensk Kött, och Lars Bjerke, vd på Fyrklövern. Kommentarer på det makroekonomiska läget bidrar Annika Winsth, chefsekonom Nordea, och Jens Magnusson, chefsekonom SEB med. 

Höstmötet lyfter även den högaktuella frågan om skogens roll i samhället 

Skogen, och det svenska skogsbruket, har nog aldrig varit mer debatterat än nu, och från så många olika håll - inte minst från Bryssel. Därför är det givet att skogen får ta extra plats under Höstmötet.

   – Tillsammans med inbjudna gäster kommer vi att belysa läget och vilka konsekvenser den komplexa debatten och nya regelverk kan få för den enskilda skogsbrukaren, säger Martin Kihlberg, chefsjurist och hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Martin, som länge engagerat sig i frågan, bland annat i utformningen av den omstridda taxonomiförordningen, kommer att diskutera ämnet under Höstmötet tillsammans med Emma Wiesner, europaparlamentariker, Lena Johansson, ledarskribent på Land Lantbruk, och Jakob von Engeström, skogsägare och förtroendevald i Landshypotek.

Ta del av programmet i sin helhet på landshypotek.se/online

Så ansluter du till Höstmötet

Varmt välkommen att ta del av studiosändningen där du befinner dig. Du hittar all information du behöver på landshypotek.se/online. Vi drar igång klockan 19.00 tisdagen den 16 november.