Nu är majnumret av Medlemsaktuellt här

Medlemsaktuellt är medlemstidningen för Landshypoteks runt 37 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar. Den utkommer några gånger per år och distribueras till medlemmarna per post, men alla som önskar får självklart läsa den. Nu är majnumret här - fullt med nyheter om vad som händer i och kring banken och föreningen.

Här presenteras ett urval artiklar från majupplagan. Medlemsaktuellt i sin helhet finns även att ladda ned som pdf.

"Vi ska ta tillvara den goda känslan"

  –  Med ett år av pandemi och pandemibekämpning har många i samhället både förändrat tanke och agerande. Det har givetvis varit en prövande tid, men inom jord- och skogsbruket har förändringen också väckt möjligheter, säger Per Lindblad, VD på Landshypotek Bank, i Medlemsaktuellts ledare.
Läs ledaren med Per Lindblad här

147 miljoner i återbäring till hösten

På årets föreningsstämma beslutade föreningsstyrelsen om en utdelning på 147 miljoner kronor, med planerad utbetalning till medlemmarna i oktober. Samtidigt öppnas möjligheten att fylla på insatsen och återinvestera utdelningen.
Läs mer om utdelningen här

Tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek

Medarbetare i banken och förtroendevalda i föreningen arbetar nu allt tätare för att utveckla Landshypotek ytterligare. Föreningen förstärker samtidigt verksamheten genom att särskilt fokusera kring områdena; Medlemsfrågor och medlemskontakt, ägarfrågor, värderingsarbetet och ökad extern närvaro.
Läs mer om det pågående arbetet för ett ännu bättre Landshypotek här  

Följ med till Hälsingegården

I Medlemsporträttet porträtteras denna gång Nina Östman - kulturjordbrukare och författare. Hälsingegården Per-Anders är hennes livsprojekt. Här föder Nina upp flera utrotningshotade lantraser. I trädgården, och på de fem hektar odlingsmark som hör till gården, odlar hon äldre sorters grödor och växter.  Normalt är turism också en viktig del av gårdens verksamhet. Hur det blir i sommar återstår att se.
Läs mer om Ninas kulturjordbruk här

Det är något av innehållet du kan ta del av i detta nummer.

Trevlig läsning!