Två nya regionordföranden och fyra nya ledamöter i Landshypotek Ekonomisk Förening

På årets regionmöten valdes Aron Westlin till ny ordförande för Gävle Dalas regionstyrelse och Kent Fredriksson till ny ordförande för Mitts regionstyrelse. Fyra nya styrelseledamöter hälsades också välkomna. De är alla utsedda av medlemmarna. Tillsammans med de andra förtroendevalda i föreningsstyrelsen, regionala styrelsen och valberedningen företräder de
37 000 jord- och skogsbrukande medlemmar i en av Sveriges största kooperativa föreningar.

  – Det är roligt att få hälsa nya friska krafter välkomna i föreningen. Tillsammans har de så mycket erfarenheter att bidra med i vårt nätverk; både som egenföretagare inom jord och skog och från andra uppdrag. Jag ser fram emot att driva föreningsfrågorna vidare tillsammans med dem och alla andra engagerade förtroendevalda, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Här presenteras de nya företrädarna i Landshypotek Ekonomisk Förening


Aron Westlin 39 år – ny regionordförande i Gävle-Dala (tidigare vice ordförande)
Aron driver lantbruk på heltid i Valbo, strax utanför Gävle. På gården odlas höstvete, vårvete, havre, råg, höstrybs och åkerbönor och tillsammans med en granngård odlas också potatis, morötter och rödbetor. All odling drivs ekologiskt sedan lång tid. Han är utbildad agronom och har arbetet sju år på SLU med forskning och försök kring jordbearbetning, maskiner samt markpackning. Därefter följde ett år som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och sju år på Länsstyrelsen Gävleborg med växtodlingsrådgivning, klimatanpassning samt klimat- och energifrågor. Landshypotek blev aktuellt i samband med generationsskifte för några år sedan. En granne som Aron arrenderar mark av frågade om han ville engagera sig och det kändes spännande och hedersamt. I samband med att jordbruket tog fart på allvar och jobbet på Länsstyrelsen avslutades kände han att det passade med ett uppdrag inom Landshypotek för att hålla liv i den akademiska sidan – och som ordförande vill han satsa på att synas mer hos medlemmarna och i allmänhet.

Kent Fredriksson 57 år – ny regionordförande i Mitt (tidigare ledamot)
Kent är ledamotsveteranen från Kramfors som varit engagerad i föreningen sedan 2008 och nu ser fram emot att axla ordföranderollen i region Mitt. År 2013 sålde han mjölkgården, men behöll de 600 hektaren skogsmark. Förutom skogsbruket driver Kent flera andra sidoverksamheter. Med bakgrund som civilekonom hjälper han bland annat ett 150-tal jord- och skogsbrukare med deklarationer och bokslut i den egna konsultfirman. Han säljer också jordbruksmaskiner och utrustning till åkerier och återvinningsanläggningar över hela Sverige. Kent har ett stort nätverk i näringen och möjligheten att kunna påverka ägarfrågor och tillgången till konkurrenskraftig finansiering ser han som en givande insats för det framtida jord- och skogsbruket i Norrland.

Emma Zeigler 38 år – ny ledamot i region Mitt
Emma är bosatt på ett lantbruk i Örnsköldsviks kommun, där hon driver skogsbruk och hästuppfödning i liten skala. Hon är utbildad jägmästare, men trivs bäst med att jobba praktiskt och utöver skötseln av den egna gården säsongsarbetar Emma på Länsstyrelsen Västernorrland som parkvärd i Skuleskogens Nationalpark. Privat skogsägande var ett stort fokus för henne under studietiden och hon ser fram emot att som styrelseledamot på Landshypotek åter knyta an till ämnet. Emma tycker om det kooperativa tänket och vill i sitt kommande uppdrag som förtroendevald verka för ett långsiktigt företagande på landsbygden.

Jakob von Engeström 45 år – ny ledamot i region Mälarprovinserna
Jakob driver gården Kiplingeberg strax norr om Uppsala tillsammans med sin fru Liza, som är affärsjurist och sysslar mycket med praktisk "gårdsjuridik". Jakob är också jurist i botten, men har ägnat sig åt det egna företagandet i 15 år nu. Han ser ett stort värde i att ha en bank i ryggen som har som kärnaffär att finansiera verksamheter för jord- och skogsägare. Idén med en kundägd bank uppskattas, och det behövs kompetenta och engagerade ägare för att det ska fungera, precis som i alla andra verksamheter. Det är genom att bedriva konkurrenskraftig bankverksamhet som Landshypotek levererar nytta till sina ägare. En förutsättning för långsiktig konkurrenskraft är att Landshypotek tar större marknadsandelar genom en högre och uthållig tillväxttakt, menar Jakob. Något han fram emot att försöka hjälpa till med framöver genom ambassadörsrollen i styrelsen.

Lars Lennartsson 60 år – ny ledamot i region Skåne
Lantmästaren Lars bedriver lantbruk på heltid utanför Hammenhög på Österlen. Verksamheten består i huvudsak av växtodling, maskinsamverkan, uthyrda kycklingstallar samt konsultverksamhet med bokslut och deklarationer till framförallt lantbruksnäringen. Lars är tidigare syneman, styrelseledamot i Sparbanken Syd samt ledamot i Landshypoteks regionstyrelse Skåne 2011–2017. Ekonomi och fastigheter i allmänhet, och lantbruk synnerhet är, och har alltid varit, ett stort intresse och han tycker därför att det är inspirerande att återigen få ett förtroendeuppdrag i Landshypotek.

Markus Johansson 31 – ny ledamot i region Gävle-Dala
Markus är en tidigare virkesinköpare som numera jobbar som yrkeslärare på skogsgymnasiet i Älvdalen där han undervisar i skogliga ämnen; så som skogsskötsel, virkeslära och biologi. Han är utbildad skogsmästare och har ett stort intresse för skog, jakt och fiske. Uppväxten har präglats mycket av skogsbruk då han växte upp på en skogsgård i Orsa och på familjens skogsinnehav spenderas också mycket av hans lediga tid. Landshypoteks sunda värderingar gör att Markus stolt ser fram emot uppdraget som förtroendevald och möjligheterna att knyta nya kontakter samt bygga vidare på sina tidigare kunskaper inom värdering av skogsfastigheter. Och han hoppas och tror att hans nuvarande och tidigare arbetserfarenheter inom skogsbruket kommer vara till nytta för Landshypotek.

 

Så var årets regionmöten

I slutet av mars hölls årets regionmöten. Alla medlemmar bjöds in att delta online för att höra mer om utvecklingen i den egna banken och föreningen, göra val till föreningen och ta del av det som är aktuellt för branschen i stort och i den egna regionen specifikt. Det inspelade materialet  som visades under regionmötena finns att ta del av i efterhand.