Jordbrukslandskap vinter

Lantbrukspanelen: Osäkert ekonomiskt läge men stark framtidstro

Kostnadsläget på insatsvaror, en svag skörd 2023 och ett år med stigande räntor innebär tuffa utmaningar för lantbrukarna. Men trots det ekonomiska läget finns tecken på framtidstro. Man ser att man är i en framtidsbransch, men osäkerheten hindrar stora nödvändiga satsningar. Det visar höstens omgång av Lantbrukspanelen, en sammanställning från Landshypotek Bank.

Höstens rapport från Lantbrukspanelen har fått namnet ”Lantbrukarnas växande dilemma”. Denna omgång med panelen speglar att många lantbrukare upplever att de lever i utmanande tid. Utöver högre kostnader i verksamheten är det dessutom ett år då många kämpat med svåra väderförhållanden. Men samtidigt finns tecken på styrka och framtidstro. Trots läget upplever lantbrukarna att de är i en framtidsbransch. Det finns ett växande dilemma hos lantbrukarna: möjligheterna är större än tidigare, det är närmast ett momentum, men osäkerheten hindrar stora nödvändiga satsningar.

Lantbrukspanelen rymmer svar från över 100 av landets största lantbruksföretagare, som dagligen står för en stor del av den svenska primärproduktionen, och är avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning. Sammanställningen av svaren ger en temperaturmätare på läget i lantbruket.

Redan i våras märktes det tuffa ekonomiska läget i panelen. Då svarade fyra av tio att de hanterar utmaningarna genom att minska på investeringar. Sedan dess har många lantbrukare gått igenom en skörd som blev besvärlig. Under hösten har räntorna stigit vilket också återspeglas i att en större andel av panelen nu svarar att räntan är den största ekonomiska utmaningen.

Hela sju av tio i panelen räknar med att investera mindre i sin verksamhet nästa år. Det är dåliga nyheter för Sverige som jordbruksland. Minskade investeringar sänker företagens kraft att utveckla sina verksamheter, vilket i sin tur försämrar förutsättningarna för självförsörjningen av livsmedel.

– Svenskt lantbruk är bra och efterfrågan finns, men investeringar behövs om vi vill ha ett livskraftigt lantbruk med företagare över hela landet som kan fortsätta producera mat med hög kvalitet. Det här är inte bara ett dilemma för svenska lantbrukare utan ett dilemma för Sverige, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

I stället för att investera visar panelen att kraften nu läggs på underhåll av gården och att arbeta förebyggande med verksamheten.

Det tuffa ekonomiska läget återspeglas även i den känsla som lantbrukarna har. Drygt fyra av tio i panelen svarar att de har en negativ känsla i rollen som lantbrukare. Det är den högsta andelen ”negativa” sedan panelens start. Men trots det tuffa ekonomiska läget finns ändå framtidshopp. Hälften av panelen väljer att svara att livsmedelsproduktionen blir allt viktigare och att de befinner sig i en framtidsbransch.

– Lantbruket hade ett bra 2022, vilket gett bättre förutsättningar att möta osäkerhet och högre kostnader. Samtidigt bekräftar panelen att många nu har det kämpigt, konstaterar Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Resultatet i korthet

Den här omgången med färska svar från Lantbrukspanelen fokuserar framför allt på den ekonomiska situationen och visar:

Den positiva känslan mattas

Majoriteten i panelen har fortfarande positiv känsla i sin roll som lantbrukare men andelen är den lägsta på fem år, sedan frågan började ställas. Höstens sammanställning visar att ungefär halva panelen har en positiv känsla i sin roll som lantbrukare. Det är dock en rejäl minskning från tidigare år och visar att lantbruksföretagarna idag upplever att det är svåra tider.

Drygt fyra av tio svarar att de har en negativ känsla i rollen som lantbrukare. Det är i sin tur den högsta andelen ”negativa” sedan panelens start. Noterbart är att de flesta i panelen väljer att svara delvis positiv eller delvis negativ på känslan och undviker det tydligaste alternativet. Samma mönster ser vi även i tidigare rapporter

Högre räntor och andra kostnader

Det högre ränteläget är den faktor som panelen allt tydligare uppger vara den största ekonomiska utmaningen. Därefter kommer kostnaderna för insatsvaror, precis som tidigare paneler de senaste åren. Årets sämre skörd anges som en stor utmaning av drygt var tredje, medan var sjunde anger försäljningspriserna. De svarande kunde ange två alternativ.

Mindre investeringar

En följd av det försämrade ekonomiska läget för lantbruken är att de drar ner på investeringarna. Hela sju av tio i panelen räknar med att investera mindre i sin verksamhet nästa år. Det blir på sikt ett bekymmer och kan försvåra lantbrukarnas situation framöver.

Allt fokus på gården

Lantbrukarna har en rad strategier och tydligt fokus för att minska riskerna i verksamheten. Panelen visar att kraften nu läggs på underhåll av gården och att arbeta förebyggande med verksamheten.

Framtidsbransch

Trots det tuffa ekonomiska läget finns ändå framtidshopp. Hälften av panelen väljer att svara de med ökat fokus på livsmedelsproduktion befinner sig i en framtidsbransch. Det finns också en god känsla i att man själv styr över sin verksamhet.

Här kan du läsa rapporten.

Om Lantbrukspanelen

Data och underlag till den här rapporten har samlats in via enkät genomförda under perioden 24 oktober – 10 november 2023. Enkäten har besvarats av 107 lantbruksföretagare som alla ingår i Landshypotek Banks Lantbrukspanel.

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel som i stor utsträckning samlar större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet.

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men eftersom svar kommer från över 100 större lantbruksföretagare över hela landet ger den en bra bild av känslan i lantbruket och lantbruksföretagandet.

Här kan se resultatet från tidigare omgångar med Lantbrukspanelen.