Man med äggkartonger framför rött timmerhus

Nu är vårens Medlemsaktuellt här

Medlemsaktuellt är medlemstidningen för Landshypoteks närmare 35 5000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar. Den utkommer två gånger per år och distribueras per post, men alla som önskar får självklart läsa den. Nu är majnumret här - fullt med nyheter om vad som händer i och kring banken och föreningen och allehanda tips för dig som är kund hos oss. Och som vanligt har vi besökt en driven företagare någonstans i landet - denna gång Mikael Gilbertsson på Stjernsunds gård i östra Närke. 

Här presenteras två artiklar från vårens upplaga. Medlemsaktuellt i sin helhet finns även att ladda ned som pdf.

Läget i skogsdebatten – bra att känna till som skogsägare!

Landshypotek följer noga debatten kring de nya EU-regelverk som är på väg att tas fram och kommer att påverka skogsbruket. Martin Kihlberg, bankens chefsjurist och hållbarhetschef, är väl insatt i frågorna och har vid flera tillfällen lyft hur de nya regelverken riskerar att få en negativ påverkan för privata skogsbrukare.
Här beskriver han vad som är aktuellt just nu

Möt äggproducenten som arbetar utifrån kretsloppstanken

Mikael Gilbertsson på Stjernsunds gård arbetar utifrån kretsloppstanken. Spannmålen från gårdens marker blir foder till de 168 000 värphönsen. Hönsen bidrar i sin tur med gödsel till åkrarna. Och likt Magnus Uggla har han låtit sig inspireras av sina föräldrar.
Läs medlemsportättet här

Det är något av innehållet du kan ta del av i detta nummer.

Trevlig läsning!