Många tusenlappar att spara vid byte av bank: Bara var fjärde jämtlänning har bytt bank för sitt bolån

Genom att flytta sitt bolån till en annan bank kan man spara mycket pengar varje år. Trots det är det få svenskar som någon gång bytt bolånebank. Det visar en undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Landshypotek Bank. I Jämtlands län har endast var fjärde bolånetagare någon gång bytt bank för sitt bolån.

Undersökningen visar att många bolånetagare i Jämtlands län har funderat på att byta bank för sitt bolån – nästan hälften (48 %) har tänkt på detta under det senaste året. Men det är bara var fjärde (24 %) som gjort slag i saken och flyttat sitt bolån till en annan bank. Motsvarande siffra för riket är var tredje (32 %).

– I hela landet, men framför allt utanför storstäderna, skulle man behöva bli bättre på att se om det finns alternativ för sina bolån. Det finns mycket pengar att spara genom att byta bolånebank. Här finns en chans att pröva nytt som kan vara viktigt för den egna ekonomin och förändra upplevelsen som kund, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Bostadsmarknaden engagerar jämtlänningarna

Även om undersökningen visar att bolånetagare i Jämtland inte är hör till dem som är mest aktiva att byta bank för sina bolån, så funderar och söker man information om bostadsmarknaden. Undersökningen visar att nästan hälften (45 %) tänker på frågor som rör bostadsmarknaden och tre av tio (29 %) söker information om bostadsmarknaden varje månad. Mest aktiva är man i Stockholms län, där sju av tio (72 %) tänker på bostadsmarknaden och fem av tio (51 %) söker information om bostadsmarknaden månatligen.    

– Det är bra att hålla sig uppdaterad om bostadsmarknaden och det är viktigt att man tar chansen att utmana sin bank i hela landet. Dels för att spara pengar, dels för att ta vara på möjligheten att vara en del i en rörelse för ökad konkurrens och sunda värderingar på svensk bankmarknad, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Så här många har någon gång bytt bank för sina bolån – län för län

Om undersökningen:

  • Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen. Basen för undersökningen är bolånekunder.
  • Antal respondenter: 2 945 personer
  • Undersökningen gjordes under 2019

Om Landshypoteks Banks Boendebarometer:

Landshypotek Banks Boendebarometer är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten ger en unik insikt i hur svenskarna ser på sina bostäder, vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på sin bostadsfinansiering. Länk till rapporten.

Om Landshypotek Bank:

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening och har närmare 200 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10