Flera nya namn i Landshypoteks regionala styrelser

De senaste två veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats – i år digitalt – på elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen och branschen, summera 2020 och blicka framåt. Varje möte beslutade också om vilka som ska representera medlemmarna i den regionala föreningsstyrelsen. Här presenterar vi hela listan från norr till söder på såväl ny- som omvalda.

Varje vår samlas medlemmarna i Landshypotek på regionmöten. Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda banken – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena ger också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i just den regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Över 100 förtroendevalda
Totalt har årets regionmöten valt 115 förtroendevalda i styrelser och valberedningar. Flera regioner har fått nya namn i styrelsen. Två styrelser har ny ordförande. Aron Westlin, lantbrukare från Valbo och tidigare vice ordförande i Gävle-Dala, har valts till ordförande. I region Mitt, som omfattar Jämtland, Västernorrlands län och delar av Värmland, blir det ledamotsveteranen Kent Fredriksson från Kramfors som nu greppar ordförandeklubban. 

Flera nya namn och några med nytt uppdrag

Aron Westlin, 39 år – ny regionordförande i Gävle-Dala (tidigare vice ordförande)
Aron driver lantbruk på heltid i Valbo, strax utanför Gävle. Han är utbildad agronom och har arbetet på SLU, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Gävleborg. Som ordförande vill han satsa på att synas mer hos medlemmarna samt öka medvetenheten i regionen för de gröna näringarnas betydelse.

Kent Fredriksson, 57 år – ny regionordförande i Mitt (tidigare ledamot)
Kent är ledamotsveteran från Kramfors som varit engagerad i föreningen sedan 2008. Han sålde sin mjölkgård 2013, men behöll de 600 hektaren skogsmark. Med bakgrund som civilekonom hjälper han bland annat ett 150-tal jord- och skogsbrukare med deklarationer och bokslut. Kent har ett stort nätverk i näringen och ser möjligheten att kunna påverka ägarfrågor och tillgången till konkurrenskraftig finansiering som en givande insats för det framtida jord- och skogsbruket i Norrland.

Emma Zeigler, 38 år – ny ledamot i region Mitt
Emma är utbildad jägmästare och bosatt på ett lantbruk i Örnsköldsviks kommun, där hon driver skogsbruk och hästuppfödning i liten skala. Utöver den egna gården säsongsarbetar Emma på Länsstyrelsen Västernorrland som parkvärd i Skuleskogens Nationalpark. Privat skogsägande var ett stort fokus för henne under studietiden och hon ser fram emot att som styrelseledamot på Landshypotek åter knyta an till det ämnet. Emma tycker om det kooperativa tänket och vill i sitt kommande uppdrag som förtroendevald verka för ett långsiktigt företagande på landsbygden.

Jakob von Engeström, 45 år – ny ledamot i region Mälarprovinserna 
Jakob driver gården Kiplingeberg strax norr om Uppsala tillsammans med sin fru Liza, som är affärsjurist och sysslar mycket med praktisk "gårdsjuridik". Jakob är också jurist i botten, men har ägnat sig åt det egna företagandet i 15 år nu.

Lars Lennartsson, 60 år – ny ledamot i region Skåne
Lantmästaren Lars bedriver lantbruk på heltid utanför Hammenhög på Österlen. Verksamheten består i huvudsak av växtodling, maskinsamverkan, uthyrda kycklingstallar samt konsultverksamhet med bokslut och deklarationer till framförallt lantbruksnäringen. Lars är tidigare syneman, styrelseledamot i Sparbanken Syd samt ledamot i Landshypoteks regionstyrelse Skåne 2011–2017.

Markus Johansson, 31 – ny ledamot i region Gävle-Dala
Markus är en tidigare virkesinköpare som i dagsläget jobbar som yrkeslärare på skogsgymnasiet i Älvdalen där han undervisar i ämnen såsom skogsskötsel, virkeslära och biologi. Han är utbildad skogsmästare och har ett stort intresse för skog, jakt och fiske. Uppväxten har präglats mycket av skogsbruk då han växte upp på en skogsgård i Orsa och på familjens skogsinnehav spenderas också mycket av hans lediga tid.

Lista med samtliga ledamöter och ordföranden i de regionala styrelserna för Landshypotek Ekonomisk Förening 2021:

Gotland
Fredrik Smitterberg, Levide (ordförande, omval)
Elof Nilsson, Hall (omval)
Eva Ingemarsson, Martebo (omval)
Jeanette Åkerblom-Adler, Stenkumla (omval)
Ola Eriksson, Etelhem (omval)
Åsa Gustavsson, Hemse (omval)

Gävle-Dala
Aron Westlin, Valbo (nyvald som ordförande)
Erica Pershagen, Falun (omval)
Markus Johansson, Mora (nyval)
Marit Ottosson Svensson, Dala-Husby (omval)
Mats Hägglund, Njutånger (omval)
Pär Sahlin, Kilafors  (omval)

Mitt (omfattar ungefär Jämtlands och Västernorrlands län)
Kent Fredriksson, Kramfors (nyvald som ordförande)
Emma Zeigler, Örnsköldsvik (nyval)
Håkan Antonsson, Åre (omval)
Joakim Lindström, Ånge (omval)
Lars Nathanaelsson, Östersund (omval)
Magnus Persson, Krokom (omval)

Mälarprovinserna
Karin Andersson, Vrena-Berga i Vrena (ordförande, omval)
Bo Lemar, Ånhammar, Stjärnhov, Gnesta (omval)
Jakob Von Engeström, Kiplingeberg, Uppsala (nyval)
Kajsa Wejåker, Boksta, Vittinge (omval)
Louise Änggård, Margretelund i Åkersberga (omval)
Martin Ohlson, Segerhult Eriksholm i Julita (omval)
Robert Ihrsén, Frösthults-Skena i Fjärdhundra (omval) 

Norr
Torgny Långström, Roknäs (ordförande, omval)
Björn Winsa, Luleå (omval) 
Christina Forsgren, Lycksele (omval)
Hans Jakobsson, Ersmark (omval)
Jennie Hellman, Boden (omval)
Jonas Nygren, Vännäs (omval) 

Skåne
Stig Lundström, Sibbhult (ordförande, omval)
Conny Fagerström, Tollarp (omval)
Eva Karin Olin Hempel, Vellinge (omval)
Lars Lennartsson, Hammenhög (nyval)
Marianne Andersson, Trelleborg (omval)
Peter Knutsson, Påarp (omval)

Småland m.fl. provinser
Magnus Carlsson, Eksjö (ordförande, omval)
Börje Jansson, Markaryd (omval)
Charlotte Malmqvist, Växjö (omval)
Fredrik Nilsson, Eksjö (omval)
Jonas Bäckman, Laholm (omval)
Kristin Johansson, Ruda (omval)
Lars-Inge Gunnarsson, Laholm (omval)
Per Ericsson, Karlskrona (omval)
Sandra Andersson, Kalmar (omval)

Väst
Ulf Ohlsson, Kungsbacka (ordförande, omval)
Anders Wallskog, Töreboda (omval)
Håkan Östlund, Kungälv (omval)
Malin Brättemark, Vara (omval)
Malin Indebetou, Hjo (omval)
Peter Tagesson, Ulricehamn (omval)
Roland Höckert, Lidköping (omval)
Tomas Andersson, Falkenberg (omval)

Wermland
Bernt Karlenäs, Torsby (ordförande, omval)
Erik A Eriksson, Klässbol (omval)
Marie Larsson, Kristinehamn (omval)
Per-Eric Johansson, Kil (omval)
Sintija Kullander, Säffle (omval)

Örebro
Lars-Johan Merin, Lindesberg (ordförande, omval)
Christoffer Carlander, Finnerödja (omval)
Erik Persson, Nora (omval)
Johan Paulsson, Örebro (omval)
Richard Folin, Arboga (omval)
Thomas Pålstam, Hallsberg (omval)

Östgöta
Johan von Kantzow, Söderköping (ordförande, omval) 
Bodil Abelsson, Mjölby (omval)
Carl-Fredrik Isaksson, Linköping (omval)
Christian Örup, Boxholm (omval)
Claes Mattsson, Linköping (omval)
Håkan Lundgren, Västervik (omval)
Katarina Karlberg, Söderköping (omval)
Sarah Hamilton-Widegren, Mjölby (omval)
Tomas Engdahl, Kinda (omval)

Landshypotek håller föreningsstämma 28 april då föreningens nationella styrelse väljs.

Mer information och material
På Landshypoteks hemsida kan du läsa en sammanfattning av årets regionmöten och hitta mer material.

Bild: Samlingsbild bifogas med flertalet förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare och över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.