Så var årets regionmöten

I slutet av mars hölls årets regionmöten. Alla medlemmar hade möjlighet att delta online för att höra mer om utvecklingen i den egna banken och föreningen, göra val till föreningen och ta del av det som är aktuellt för branschen i stort och i den egna regionen specifikt. Det inspelade materialet  som visades under mötena finns att ta del av i efterhand.  

Samtliga elva regionmöten arrangerades digitalt. Förinspelat material blandades med direktsändning där representanter för såväl de regionala styrelserna som föreningsstyrelsen fanns på plats. Nytt för i år var att nyval, alternativt omval, av regionordförande på 1 år gjordes på regionmötet. Tidigare valdes de in på det konstituerande styrelsemötet, men nu fick alltså medlemmarna ta det beslutet. En annan nyhet är att ledamöterna valdes för en period på både 1 och 2 år. Två nya ordföranden och fyra ledamöter kunde hälsas välkomna till regionstyrelserna. 

Många anslöt till regionmötena

– Visst hade vi alla önskat att vi hade kunnat träffas på riktigt och samlas till de folkliga tillställningar som vi brukar den här tiden på året. Det underlättar så klart möjligheten till dialog och nätverkande som är så värdefullt och uppskattat av oss Landshypotekare, säger föreningens ordförande Per-Olof Hilmér. 

Per-Olof upplever ändå att årets möten kunde genomföras på ett bra sätt.

  – Vi kunde dela med oss av en hel del information till medlemmarna under de två timmar långa mötena och hade alla möjligheter att genomföra valen i vår starka föreningsdemokratiska anda. Det var positivt att så många slöt upp i den här nya formen.
 
Förra året fick de planerade mötena på plats ute i de elva regionerna ställas in, och föreningen snabbt ställa om, för att ändå kunna driva den demokratiska processen vidare på bästa sätt utifrån nya förutsättningar. Nu fanns mer tid att planera för att göra det möjligt för alla som önskade att delta digitalt, inte enbart över telefon som sist. Och i år finns det ännu mer material att ta del av i efterhand för den som önskar. Under mötena fanns även möjligheten att ställa frågor till representanter för bankledning och förening.

För som Per-Olof betonar ska medlemmarna ha goda möjligheter att vara uppdaterade på vad som händer i Landshypotek även i dessa tider.  

Material att ta del av i efterhand

landshypotek.se/regionmote finns mycket av det förinspelade materialet som presenterades under regionmötena att ta del av.
.  
Landshypotek Magasin: Ett filmat inslag om vad som präglat året, varit särskilt aktuella för landets lant- och skogsbrukare och inom Landshypotek, och påverkat lantbrukaren i offentligheten. Malin Svedberg och Martin Kihlberg, som till vardags arbetar på Landshypotek Bank, leder studiosändningen särskilt framtagen för Regionmötet. 
Så går det för Landshypotek: En intervju om utvecklingen i banken och föreningen, årets verksamhet, ekonomin och den föreslagna utdelningen på 147 miljoner med Per Lindblad, vd, och Per-Olof Hilmér, ordförande i föreningen. 
Andra underlag: Här finns också valberedningarnas och andras eventuella förslag inför regionmötena 2021, vilka samtliga bifölls, bankens och föreningens årsredovisningar och de presentationsbilder som visades om ekonomin och utvecklingen.