Pressinbjudan: Utmaningar i ekonomin och het skogsdebatt i fokus på Landshypoteks Höstmöte

Bild lantbruk frn ovan

Priserna på insatsvaror stiger. Skogsdebatten rasar högljutt. Årets skördeutfall varierar stort. Det är några av de teman som tillsammans med utblickar mot 2022 kommer att diskuteras och analyseras på Landshypoteks Höstmöte som sänds tisdagen den 16 november med start klockan 19.00. I panelen deltar experter inom makroekonomi, lantbruk och lantbruksfinansiering, politik och EU:s taxonomi. Höstmötet sänds digitalt på landshypotek.se/online och kommer även att finnas tillgängligt att se i efterhand.

Under hösten har makroläget blivit allt mer dramatiskt. Vad betyder kraftigt ökade priser på el, drivmedel och andra insatsvaror för företagare och konsumenter? Annika Winsth (chefsekonom, Nordea), Jens Magnusson (chefsekonom, SEB), Lars Bjerke (vd, Fyrklövern), Isabel Moretti (vd, Svenskt Kött) samt Per Lindblad (vd, Landshypotek Bank) ger sin syn på hur det makroekonomiska läget påverkar samhället i allmänhet och lantbruket i synnerhet.

Emma Wiesner (europaparlamentariker), Martin Kihlberg (chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek), Edvard Hollertz (ledarskribent, ATL) och Jakob von Engeström (lantbrukare och förtroendevald, Landshypotek) diskuterar skogsdebatten, skogens roll i det fossilfria samhället och hur vi kan hitta lösningar hos den enskilda skogsägaren.

Vi möter också lantbrukare från olika delar av Sverige för att höra deras känsla för lantbruksåret som gått.

Så ansluter du till Landshypoteks Höstmöte
När: Tisdag den 16 november, start klockan 19.00
Var: Streama på landshypotek.se/online

Hela programmet

Så påverkar ekonomin samhället och lantbruket
Kommentarer på det makroekonomiska läget från Annika Winsth, chefsekonom Nordea, och Jens Magnusson, chefsekonom SEB.

Samtal från studion om det ekonomiska läget, trender i samhället och dess påverkan på lantbruksföretagen med Per Lindblad, vd Landshypotek, Isabel Moretti, vd Svenskt Kött och Lars Bjerke, vd Fyrklövern.

Känslan i lantbruket
Vi gör nedslag hos lantbruksföretagare runt om i landet för att höra om deras lantbruksår. I studion möter vi Karin Wijkander, regionchef Landshypotek och Bo Lemar, lantbrukare och förtroendevald i Landshypotek. 

Trender och opinion inom de gröna näringarna
Martin Kihlberg, chefsjurist och hållbarhetschef Landshypotek, Edvard Hollertz, ledarskribent ATL, Emma Wiesner, europaparlamentariker, och Jakob von Engeström, lantbrukare och förtroendevald Landshypotek, möts för ett samtal om politiska frågor och aktuella händelser som har påverkan på skogsbruket och energiförsörjningen. 

Året som gått hos Landshypotek Bank
En inblick i året hos Landshypotek, med Per Lindblad, vd Landshypotek, och Per-Olof Hilmér, ordförande Landshypotek Ekonomisk Förening.

För mer information och förfrågningar om intervjuer:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.