Februaris snitträntor: Konkurrenskraftiga räntor och rekordstark tillväxt för Landshypoteks bolån

Snitträntorna för februari visar att Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Räntorna på marknaden har under den senaste tiden förändrats när upplåningskostnaden ökat, men Landshypotek har fortsatt att hålla konkurrenskraftiga räntor. Bankens bolån har under månaden vuxit rekordsnabbt och passerat milstolpen 20 miljarder kronor. 

Kunder som i februari tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,36 % respektive 1,59 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 1,00 % i ränta. En viss förändring märks på längre löptider, medan snitträntorna på korta löptider var i stort sett desamma som i januari.

Landshypoteks bolån växte i februari snabbare än någonsin tidigare och passerade en total volym på 20 miljarder kronor.

– Vi har haft en fantastisk start på året. Vi hade en bra höst, men inledningen på året har faktiskt varit ännu bättre. Vi har haft möjligheten att stå för fina räntor som gör det möjligt för fler att kunna finansiera sin bostad till bättre villkor. Vi har visat att det finns alternativ och stärkt konkurrensen på marknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Den senaste tiden har räntemarknaden rört sig uppåt vilket har ökat upplåningskostnaden särskilt på längre bindningstider. Samtidigt har Landshypotek fortsatt erbjudit kunderna konkurrenskraftiga villkor. I jämförelser vad som gällt de senaste åren har banken stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Nyligen presenterade Landshypotek en sammanställning som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas.

– Under en längre tid har vi visat att vi håller konkurrenskraftiga räntor. Skillnaderna kan med tiden betyda flera tusenlappar. Det här tror jag att allt fler tänker på särskilt när många tydligt märker av ökade kostnader för bland annat el och energi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta Landshypotek erbjuder.

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har de senaste åren varit stort. Nyligen passerade Landshypotek 20 miljarder kronor i bolån till kunder över hela landet.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se