Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor från Landshypotek Bank

Villaomrde

Januari månads snitträntor visar att Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Räntorna på marknaden har under månaden förändrats, särskilt på långa löptider. I Landshypoteks sammanställning märks att banken långsiktigt har haft konkurrenskraftiga snitträntor. 

Kunder som i januari tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,23 % respektive 1,42 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,96 % i ränta. En viss förändring märks på längre löptider, medan snitträntorna på korta löptider var i stort sett desamma som i december.

I jämförelser de senaste åren har banken stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Nyligen presenterade Landshypotek en sammanställning som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas.

– Vi ser att intresset för våra bolån är fortsatt stort. Under en längre tid har vi nu visat att vi håller konkurrenskraftiga räntor. Över tid kan skillnaderna betyda mycket pengar, vilket jag tror blir extra angeläget nu när många hushåll tydligt känner av ökade kostnader bland annat som en följd av höjda priser på el och energi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta Landshypotek erbjuder.

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har de senaste åren varit stort. Nyligen passerade Landshypotek 19 miljarder kronor i bolån till kunder över hela landet.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se